It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lietteenpumppaus ja käsittely

Suuret orgaanisten kiintoaineiden pitoisuudet puhdistamon prosesseissa

Jätevedenpuhdistamoiden kasvaessa ja muuttuessa hienostuneemmiksi, kasvaa myös tarve suurten lietemäärien käsittelylle, joka on kallis ja monimutkainen operaatio. Pumppujen on käsiteltävä suuria kiintoainepitoisuuksia, ja niiden odotetaan toimivan jatkuvasti ja olevan erittäin luotettavia sekä energiatehokkaita. Xylemillä on todistetusti kokemus ja hyväksi havaitut laitteet tarjoamaan luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja lietteenkäsittelyyn jäteveden puhdistusprosessissa.

Loppulietteen pumppaus on osa puhdistamon prosessia. Se sisältää palautuslietettä (RAS), jota pumpataan jatkuvasti takaisin biologisen käsittelyn säiliöön osana käsittelyprosessia, sekä ylijäämälietettä (WAS), joka jää yli laskeutuneesta lietteestä, joka pumpataan lietteenkäsittelyprosessiin.

Vedenpoisto on yleensä viimeinen vaihe ennen biologisesta käsittelystä ja ulkoisista lähteistä peräisin olevan lietteen hävittämistä. Lietteen tilavuus vähenee, kun sen sisältämä vesi poistetaan paksumman ja helpommin käsiteltävän massan luomiseksi. Vedenpoisto voi myös vähentää käsittelykustannuksia sekä pitää kaatopaikkojen suotovedet ja hajut minimissään.

Vedenpoiston jälkeen kuivien kiintoaineiden pitoisuus on merkittävästi suurempi. Tämä voi aiheuttaa nostokorkeuden vähenemistä, kun lietettä siirretään hävittämistä tai lisäkäsittelyä varten. Paksuuntunut liete on pumpattava alavirtaan, suoraan hävitettäväksi tai lietevarastoon.

Me ymmärrämme haasteesi

  • Paksujen lietteiden käsittely on vaativa prosessi.
  • Kyky käsitellä paksuja lietteitä, joiden kiintoainepitoisuus on suuri (usein jopa 8–10 %).
  • Jatkuva toiminta.
  • Pumpun suuren hyötysuhteen ylläpitäminen.
Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus