It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Huleveden käsittely

Hulevesi asettaa omat haasteensa

Kun vesi on suoriutunut monista tehtävistään tai satanut taivaalta, se on kerättävä, kuljetettava, puhdistettava ja palautettava ympäristöön. Hulevettä voi olla vaikea kuljettaa ja hallita, koska sen suuret määrät orgaanisia kiintoaineita, rättejä ja muita säikeisiä aineita tukkivat pumppausjärjestelmiä usein.

Xylem tarjoaa laajan valikoiman pumppausratkaisuja huleveden siirtämiseksi keräysverkoston läpi ja jätevedenpuhdistuslaitokseen. Lisäksi siirrämme ja hallitsemme kunnallistekniikan, kaupan alan ja teollisuuden myrskyvaluntoja keräysjärjestelmien avulla.

Huleveden väliaikainen varastointi voimakkaiden virtausten aikana

Rankkasateiden aikana viemärijärjestelmät ja puhdistuslaitokset eivät aina kykene hoitamaan niihin tulevia suuria jätevesimääriä. Toisaalta kuivana kautena järjestelmissä on usein ylikapasiteettia. Pidätysaltaiden asentaminen viemärijärjestelmiin auttaa tasaamaan virtaamia. Mahdollisia ongelmia, kuten tulvimista, ylivirtausta tai huonoa puhdistusta, voidaan välttää tai minimoida säilyttämällä jätevettä pidätysaltaissa siihen asti, kunnes käsittelykapasiteettia on taas tarjolla. Puhdistusprosessit ovat tehokkaampia ja helpommin hallittavia, kun virtaamat eivät vaihtele niin paljon.

Voit lisätä pidätysaltaita joko useina pieninä eri paikkoihin sijoitettuina altaina tai muutamana suurempana altaana, jotka yleensä sijaitsevat lähellä puhdistuslaitosta. Valintasi riippuu siitä, missä kohden viemärijärjestelmääsi pullonkaulat ovat ja mihin pidätysaltaita on mahdollista rakentaa.

Tuotemerkit
Tuotemerkit
Godwin
Godwin

Laaja mallisto täysin automaattisia vedenpoistosovelluksissa käytettäviä itseimeviä pumppu

Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.