Tehostettu hapetusmenetelmä (AOP)

Paras saatavilla oleva teknologia

​Tehostettu hapetusmenetelmä AOP (Advanced Oxidation Process) on ihanteellinen lähestymistapa ongelmallisen mikroepäpuhtauksien poistamiseen. AOP on vähintään kahden prosessin yhdistelmä, jolla luodaan hydroksyyliradikaaleja (OH-radikaaleja) tai lisätään niiden määrää. OH-radikaalit edistävät epätoivottujen aineiden hapettumista. Muihin hapettimiin verrattuna OH-radikaalin hapetuspotentiaali on huomattavasti suurempi.

Kun vedessä on muodostunut hydroksyyliradikaaleja, ne reagoivat välittömästi lähes kaikkien hapettuvien aineiden kanssa. Tämän prosessin suuri hajotusteho ja nopea reaktiokinetiikka ovat menestyksen avain monien hitaasti hajoavien epäpuhtauksien poistamisessa.

Ihanteellisesti epäpuhtauksia sisältävä vesi pitäisi aina käsitellä sopivimmilla ja tehokkaimmalla käytettävissä olevaa prosessia käyttäen. Xylemin Wedeco MiPro eco3 -AOP-järjestelmä koostuu Wedeco-otsonijärjestelmästä ja HO-annosteluyksiköstä. Järjestelmä on injektio-/reaktioyksikkö ja sisältää jäännösotsonin hajotusjärjestelmän.

Tuotteet Tuotemerkit
Tuotteet
Otsoniveden- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät
Otsoniveden- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät

Juomaveden puhdistusta, jätevedenpuhdistusta ja muita teollisia prosesseja varten.

UV-desinfiointijärjestelmät
UV-desinfiointijärjestelmät

Kemikaaliton jäteveden, juomaveden ja teollisuuden vesien desinfiointi.

Edistykselliset hapetusprosessit jäteveden puhdistuksessa
Edistykselliset hapetusprosessit jäteveden puhdistuksessa

Otsonin ja UV-valon yhdistelmä tuhoaa sitkeitä epäpuhtauksia.

Tuotemerkit
Wedeco
Wedeco

Luotettavia ja ympäristöystävällisiä veden- ja jätevedenkäsittelyteknologioita.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.