It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Raakaveden otto- ja käsittelyjärjestelmät.

Veden pumppaus teollisiin ja kunnallisiin laitoksiin

Monet teollisuudenalat ja kunnalliset laitokset tarvitsevat prosesseihinsa suuria määriä vettä. Laitosten vedensyötöstä vastaavien vedenottamoiden täytyy pitää prosessit käynnissä. Koska toimintaan tarvitaan koko ajan vettä, luotettavuus ja suuri pumppausteho ovat olennaisen tärkeitä. Vedenottamoita käytetään mm. seuraavanlaisissa sovelluksissa:

  • Voimalaitokset, jotka tarvitsevat vettä jäähdyttämiseen ja lauhduttamiseen.
  • Vedensyötöt juomavettä tuottaviin vedenkäsittelylaitoksiin.
  • Jäähdytysvettä teollisiin prosesseihin.
  • Yleinen prosessivesi.
  • Pesuvesi.

Prosesseissa käytettävä vesi voi olla makeaa vettä tai merivettä sen lähteen ja prosessin tarpeiden mukaan. Meriveden suolapitoisuus asettaa pumpuille erityisiä vaatimuksia, joten juuri merivettä varten suunnitellut ratkaisut ovat välttämättömiä.

Me ymmärrämme haasteesi

  • Usein tarvitaan suuria virtaamia.
  • Luotettavuus ja redundanssi ovat tärkeitä ominaisuuksia, koska pumpun rikkoutuminen voi vaarantaa toiminnan.
  • Jatkuvat toiminnot.
  • Energiatehokkuus.
Tuotemerkit
Tuotemerkit
Godwin
Godwin

Laaja mallisto täysin automaattisia vedenpoistosovelluksissa käytettäviä itseimeviä pumppu

Lowara
Lowara

Lowara tarjoaa luotettavia ja edullisia ratkaisuja puhtaan tai likaisen veden pumppaukseen

Leopold
Leopold

Suodatus- ja selkeytysjärjestelmät vesi- ja jätevesialalle.