It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Selkeyttäminen

Kiintoaineiden poistaminen vedestä

Selkeytys, saostuminen ja vaahdotus ovat fyysisiä vedenkäsittelyprosesseja, joissa käytetään painovoimaa tai kelluvuutta kiintoaineiden poistamiseen vedestä. Liikkuvan veden pyörteiden mukana kulkevat kiintoainehiukkaset poistuvat luonnollisesti saostumisen kautta järvien ja merien tyynessä vedessä. Laskeutusaltaat ovat lammikoita, jotka on rakennettu veden joukossa olevien kiintoaineiden poistamiseksi saostumisen avulla. Laskeutusaltaat rakennetaan siten, että saostuneet kiintoaineet voidaan poistaa niistä mekaanisesti. Paineflotaatioon perustuvat vaahdotusselkeytysjärjestelmät mielletään suuritehoisiksi selkeyttimiksi, joissa vaahtoon lisätään ilmalla kyllästettyä vettä.

Tuotteet Tuotemerkit
Tuotteet
Liuenneeseen ilmaan perustuvat flotaatiojärjestelmät
Liuenneeseen ilmaan perustuvat flotaatiojärjestelmät

Mikrokuplat nostavat veden epäpuhtaudet pinnalle poistoa varten.

Sludge Collection
Sludge Collection

Many sedimentation systems accumulate sludge. This creates challenges for plant operators.

Sekoittimet ja sekoituslaitteisto
Sekoittimet ja sekoituslaitteisto

Sekoittimet ja sekoituslaitteisto

Tuotemerkit
Leopold
Leopold

Suodatus- ja selkeytysjärjestelmät vesi- ja jätevesialalle.

Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.