It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avolouhos

Kaivosprosessin ensimmäinen vaihe ei välttämättä ole se, minkä arvelet sen olevan

Pohjavedenhallinta ja -poisto on keskeinen osa lähes jokaisen avokaivoksen ja maanalaisen kaivoksen toimintaa, koska se auttaa:

  • Stabiloi kaivoksen seinät louhinnan aikana ja sen jälkeen
  • Paranna kaivoksessa toimivien turvallisuutta
  • Lisää kaivoksen tuotantoa
  • Pienennä toimintakustannuksia vähentämällä laitteiden kulumista ja korroosiota sekä pienentämällä materiaalin kuljetuskustannuksia

Tämän seurauksena vedenpoistopumput ovat kaivoksissa ensimmäisten laitteiden joukossa. Joillekin pohjavesi on vähäinen haitta, jota voidaan hallita tarpeen mukaan. Toiset saattavat tarvita suunnitellun, integroidun vedenpoistostrategian toimintansa ylläpitämiseksi. Xylem pystyy joka tapauksessa vastaamaan sadeveteen, pohjaveteen, prosessijätteen poistoon ja moneen muuhun asiaan liittyviin tarpeisiisi.