It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lentotuhkan, lietteen ja rikastushiekan poisto

Rikastushiekkalietteen talteenotto vedenpoistoprosessissa

Rikastushiekkaliete on joskus käsittelyn ikävä sivutuote ja sitä on kaikkialla. Rikastushiekan pumppaamiseen käytetään huomattavasti aikaa ja vaivaa – joskus vain, koska se on tiellä. Yhä useammin rikastushiekkaliete kuitenkin käsitellään uudelleen uudella teknologialla, jotta myös siihen ensimmäisen käsittelylinjan jälkeen jääneet mineraalit tai metallit saataisiin talteen. Xylemiltä saat apua.

Sinulla on yleensä kaksi vaihtoehtoa rikastushiekkalietteen käsittelyyn: pumpun vieminen kiintoaineiden luokse tai kiintoaineiden vieminen pumpun luokse. Me Xylemillä emme ainoastaan toimita lietepumppuja, vaan myös suunnittelemme järjestelmät ja putkistot, asennamme moottorit ja laitteistot sekä pidämme huolta niistä.

Lentotuhkan käsittelyyn tarvitaan siihen erikoistunut yritys

Lentotuhka sisältää tyypillisesti raskasmetalleja, kuten arsenikkia, elohopeaa ja lyijyä, joten sen siirtäminen on kulumisen takia selkeästi yksi pahimmista pumppujen käyttötarkoituksista.

Mikä tahansa laitteisto tai pumppu ei selviä näistä olosuhteista. Xylemin lietepumpuissa on taaksepäin kaareutuva siipi hankaavia lietteitä, kuten lentotuhkaa varten.

Palvelut Tuotemerkit
Palvelut
Koska resurssit ovat vähissä ja kaikkialla suoritetaan kustannustenleikkauksia, yritykset etsivät yhä älykkäämpiä tapoja ehkäistä kalliita korjauksia ja suunnittelemattomia huoltokäyntejä....
Kysyntään vastaamiseksi ja kannattavuuden ylläpitämiseksi on tärkeää hallita vesi- ja jätevesikäyttöomaisuutta kustannustehokkaasti. Laitteidesi ikä ja kunto vaikuttavat merkittävästi...
Haluatko päästä eroon hälytystenhallinnan valvonnasta, mutta olla kuitenkin täysin ajan tasalla ja valmiina toimimaan, kun ongelmia ilmenee? Tarvitsetpa sitten yhden pumppaamon hälytysten käsittelyä tai...
Vesi- ja jätevesilaitosten ja niitä ohjaavien järjestelmien asennus ja käyttöönotto vaativat asiantuntemusta ja kokemusta. Tämä voi olla ylivoimaista varsinkin, jos sekä omat resurssit että valmiudet...
Kun Xylemin laitteita käytetään taitavasti ja turvallisesti, saat investoinnillesi parhaimman tuoton. Olet hankkinut Xylemin laitteet niiden kestävyyden, luotettavuuden ja tehokkuuden vuoksi. Saat niistä irti mahdollisimman...
Tuottavuuden menettäminen veden- tai jätevedenpuhdistuslaitoksellasi on mahdoton ajatus. Silloin kun huoltoa tarvitaan, on tärkeää pystyä toimimaan välittömästi, jotta asia voidaan ratkaista nopeasti....
Tuotemerkit
Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.