It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kuivatelakan tyhjennys

Telakan tyhjennys vedestä laivan huoltoa ja korjausta varten

Kuivatelakka on laivojen, veneiden ja muiden alusten rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon käytettävä allas. Kuivatelakka voidaan täyttää vedellä, jotta alus pääsee kelluen sisään. Tämän jälkeen se voidaan tyhjentää, jolloin alus asettuu tukialustalle, jolla sille voidaan suorittaa toimenpiteitä. Xylem tarjoaa joustavia ja luotettavia ratkaisuja tällaisten telakoiden vedenpoistoon.

Kuivatelakkaa tyhjennettäessä laivat on laskettava varovasti alas, jotta ne asettuvat alustalle oikeassa asennossa. Mitä vähemmän aikaa telakan tyhjennys kestää, sitä nopeampaa on alusten vaihtuminen. Tämä tarve on tietenkin tasapainotettava sen vaatimuksen kanssa, että alus on laskettava paikalleen hitaasti ja turvallisesti.

Me ymmärrämme haasteesi

  • Pumppauksen hyötysuhde on alhaisten käyttökustannusten kannalta tärkeää
  • Seisokit tulevat kalliiksi tuotantomenetysten vuoksi
  • Luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää, koska pumppujen on toimittava silloin, kun niitä tarvitaan
  • Meriveden aiheuttama korroosio
Tuotemerkit
Tuotemerkit
Flygt
Flygt

Huippuluokan tuotteet ja ratkaisut veden ja jäteveden siirtämiseen ja käsittelemiseen.

Godwin
Godwin

Laaja mallisto täysin automaattisia vedenpoistosovelluksissa käytettäviä itseimeviä pumppu