It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biokaasu

Vaihtoehtoisten energiamuotojen muuttaminen kustannustehokkaiksi kaupallisessa toiminnassa

Karjataloudella on jo pitkään ollut lantaan ja prosessiveteen liittyviä haasteita. Maatalousala on monien vuosien ajan keskittynyt hajunhallintaan ja ympäristön laadun hallintaan, mutta tietous maatalousyritysten osallisuudesta kasvihuonekaasuihin ja ilmastonmuutokseen on vauhdittanut uusien innovaatioiden kehittämistä metaanipäästöjen vähentämiseksi.

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) arvioi, että yksistään Yhdysvalloissa lannan metaanipäästöt ovat noin 2 miljoonan tonnin luokkaa eli noin kahdeksan prosenttia ihmisten aiheuttamista metaanipäästöistä koko maassa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi monet kansalliset, alueelliset, osavaltiolliset ja paikalliset hallinnot koko USA:ssa, Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja Euroopassa ovat kehittäneet asetuksia ja aloitteita edistämään biokaasulaitosten kehittämistä.

Anaerobisen hajotuksen ja biokaasun talteenottojärjestelmillä on useita etuja hajunhallinnan, metaanin talteenoton ja käyttökelpoisen energian tuottamisen lisäksi. Vakautetulla poistovedellä on raakaa lantaa suurempi arvo lannoitteena, koska sen ravinne- ja etenkin typpipitoisuudet ovat suurempia. Tuotetuilla kiintoaineilla on arvoa maanparannusaineena, ruukutusmultana tai kompostina.

Biokaasun talteenottojärjestelmät koostuvat anaerobisesta hajottimesta ja biokaasun keräysjärjestelmästä. Siihen saattaa kuulua myös polttojärjestelmä, jolla biokaasua poltetaan paikan päällä lämmön, sähkön tai kuuman veden tuottamiseksi. Biokaasun metaanipitoisuus voi olla 50–80 prosentin välillä, mikä tekee biokaasusta puhtaasti palavan polttoaineen. Useilla karjatiloilla biokaasun hyödyntäminen paikan päällä vähentää muun energian kulutusta ja siten pienentää käyttökustannuksia. Toiset suuren kokoluokan tuottajat taas myyvät energiaa joko maakaasuverkkoyhteyden kautta tai tuottamalla sähköä sähköverkkoon.

Xylemin pumput ja sekoittimet vähentävät kuluja ja lisäävät luotettavuutta

Mädätteen sekoittaminen tekee biokaasun tuotannosta mahdollisimman tehokasta säilyttämällä nesteen homogeenisuuden, jakamalla bakteerit tasaisesti, pitämällä lämpötilan tasaisena ja estämällä lämpötila- ja tiheyseroista aiheutuvien kerrosten muodostumisen. Olosuhteet anaerobisen hajottimen tai mädättämön sisällä ovat ankarat. Flygtin upposekoittimet ovat vankkarakenteisia ja rakennettu kestämään ankaria ympäristöjä taaten vuosien luotettavan käytön mahdollisimman pienillä elinkaarikustannuksilla.

Xylemin matalanopeuksiset Flygt-sekoittimet sopivat ihanteellisesti mädättämöolosuhteisiin, sillä niissä yhdistyvät suuret halkaisijat ja matalat nopeudet mahdollisimman suurten työntövoimien muodostamiseksi mahdollisimman vähäisellä energiankulutuksella. Saatavilla on useita malleja, joten Xylemin insinöörit voivat räätälöidä järjestelmän sopimaan materiaalille (kiintoainepitoisuudelle) ja säiliön koolle ja muodolle taaten kokonaisvaltaisen, tehokkaan ja energiatehokkaan sekoituksen.

Xylemillä on Flygt-pumppausjärjestelmiä ja -sekoittimia myös muihin lannanhallinnan vaiheisiin. Xylem tarjoaa luotettavan pumpun tai sekoittimen vastaamaan järjestelmän vaatimuksiin esimerkiksi lannan siirtämiseen navetoista varastointiyksikköihin, loppusijoitussäiliöiden sekoittamiseen tai säiliöautoihin pumppaamiseen.
Xylemin Flygt-pumput ja -sekoittimet auttavat karjatalouden tuottajia hallitsemaan lantaa turvallisesti ja kustannustehokkaasti navetoissa ja kasvattamoissa, mädättämöissä, varastointipaikoissa ja pelloilla. Luonnon suojeleminen, matalat käyttökustannukset, lannoitteenhallinnan yksinkertaistaminen – nämä erottavat Xylemin joukosta.