Jäähdytysjärjestelmät

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on estää moottorin ylikuumeneminen. Markkinoilla on erityyppisiä järjestelmiä erityyppisiin asennuksiin. Jäähdytysaineena voi olla ilmaa, vettä, öljyä jne.

Koska Flygtin pumput ovat upotettavia myös kuiva-asennuksissa, ei ole mahdollista käyttää tuuletinjärjestelmiä, jotka puhaltavat ilmaa roottorin läpi. Tuuletinjärjestelmillä on joka tapauksessa haittapuolia, kuten melu, pölyn imeminen moottoriin ja lämmön tuottaminen, joka voi johtaa ilmastointikustannusten suurenemiseen.

Vedellä tai glykolin ja veden sekoituksella jäähdyttäminen on öljyjäähdytystä suositeltavampaa. Vedellä ja glykolilla on paremmat lämmönsiirto-ominaisuudet, ja niiden kierrättämiseen tarvitaan viskositeetin vuoksi öljyä vähemmän energiaa.

Flygt-pumpuissa käytämme erilaisia järjestelmiä, joista jokainen on suunniteltu ihanteellista suorituskykyä ja hyötysuhdetta varten:

  • Suorajäähdytys
  • Suljettu jäähdytysjärjestelmä
  • Integroitu jäähdytys
  • Ulkoinen jäähdytys

Kullakin järjestelmällä on omat käyttötarkoituksensa.

Suorajäähdytys

Suorajäähdytys tarkoittaa, että pumppu jäähdytetään sitä ympäröivällä vedellä tai ilmalla. Se on erityisen tehokas järjestelmä pylväsasennetuille pumpuille. Koska jäähdytysvaippaa tai jäähdytysjärjestelmää ei tarvita, ratkaisu on yksinkertainen. Vesijäähdytys edellyttää, että pumppu on upotettuna käytön ajan. Jos käytössä on ilmajäähdytys, moottorin tehoa tai käyttöaikaa on vähennettävä.

Suljettu jäähdytysjärjestelmä – sisäinen jäähdytys

Suljettu jäähdytys tarkoittaa, että jäähdytysneste pumpataan ylös kapeaa väliä ohuen sisemmän jäähdytysvaipan ja staattoripesän välillä. Tämän jälkeen jäähdytysneste kierrätetään alaspäin jäähdytyspohjaan sisemmän ja ulomman jäähdytysvaipan välistä. Lopuksi jäähdytyspohja siirtää lämmön jäähdytysnesteestä pumpattavaan aineeseen.

Yksi suljetun jäähdytyksen eduista on, että pumpattavan aineen epäpuhtaudet eivät pääse vaikuttamaan siihen.

Integroitu jäähdytys

Integroitu jäähdytys on omavarainen järjestelmä. Osa pumpattavasta nesteestä kierrätetään pumpun pesästä ylös jäähdytysvaipan ja staattoripesän välistä. Tarvittava virtaus saadaan aikaiseksi juoksupyörän yläosan takasiivillä. Tämän jälkeen virtaus ohjataan sisään jäähdytysvaippaan ja siitä ulos ohjainrenkaan avulla. Mahdollinen ilma poistuu järjestelmästä automaattisesti ilmanvaihtoputken kautta. Saostumat jäähdytysjärjestelmässä estetään pitämällä veden nopeus suurena kriittisillä alueilla. Taajuusmuuttajakäyttöä (VFD) käytettäessä on otettava huomioon virtausnopeuden rajoitukset.

Ulkoinen jäähdytys

Kun jäähdytysvesi syötetään ulkoisesti suoraan verkostosta tai kierrättävästä jäähdytysjärjestelmästä, kyseessä on ulkoinen jäähdytys. Kuten suljetussa jäähdytyksessä, pumpattavan aineen epäpuhtaudet eivät pääse vaikuttamaan järjestelmään.

Koska jäähdytysveden virtaus ei ole sidoksissa käyttönopeuteen, VFD-ohjaus ei vaikuta jäähdytystoimintoon.

Related Resources

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.