Vakiomalliset pumppaamot

Asianmukainen pumppualtaan rakenne on olennaisen tärkeä pumppujärjestelmän luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Väärin suunniteltu pumppuallas voi johtaa huonoon suorituskykyyn ja mekaanisiin ongelmiin pumpuissa ja muissa laitteissa. Flygt on kehittänyt joukon vakiomallisia pumppaamorakenteita, joilla varmistetaan luotettava ja tehokas pumppaus. Näiden pumppaamojen rakenteen optimointiin on käytetty laajaa fyysistä testausta, pumppusovellusten asiantuntemusta ja vuosikausien kokemusta.

  • Flygt-pumppausaseman rakenteella pyritään saavuttamaan seuraavat tulokset:
  • Pienin mahdollinen jalanjälki alimmin mahdollisin kustannuksin
  • Saostumien ja pumppaamon pohjalle kerääntyvien kiintoaineiden eliminointi
  • Vaihtelevan tulovirran luotettava käsittely
  • Oikea tulovirtaama jokaiselle pumpulle kaikissa olosuhteissa
  • Asennuksen, kunnossapidon ja korjausten helppous

Vakiomalliset märkäkaivorakenteemme on varmennettu numeerisella virtausdynamiikalla (CFD) ja fyysisellä pienoismallitestauksella sekä lukuisten ympäri maailmaa tehtyjen referenssiasennustemme perusteella. Tuhannet luotettavasti toimivat pumppaamot ympäri maailmaa todistavat menestystämme.

NUMEERINEN VIRTAUSDYNAMIIKKA

Numeerinen virtausdynamiikka (CFD) on hienostunut tietokonepohjainen nestedynaaminen suunnittelumenetelmä, jota käytetään dynaamisten nestevirtausten ja -prosessien simulointiin. CFD:n avulla voimme tarjota suurta tarkkuutta virtauskäyttäytymisen ja joissakin tapauksissa massan siirron ennakointiin erilaisissa tilanteissa. Insinöörimme voivat mallintaa kokonaisia pumppuja pyörivine juoksupyörineen sekä monimutkaisia järjestelmiä, kuten pumppaamoja ja sekoitus- tai ilmastussäiliöitä.

Pumppausratkaisujen arvioinnissa ja kehittämisessä Flygtin insinöörit käyttävät erilaisia virtauksen visualisoinnin ja tietojen pelkistyksen tekniikoita muuntaakseen simulaatioprosessissa luodun valtavan tietomäärän ymmärrettävään muotoon. Tutkimme yleensä kaiken pumppaamojen kokonaisvirtauskuvioista aina pumpun tuloyhteen sisäisten virtausolosuhteiden pienimpiin yksityiskohtiin asti. Otamme huomioon hankalien hydraulisten olosuhteiden riskin ja kehitämme tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja.

Käytämme aina parasta kaupallisesti saatavilla olevaa CFD-ohjelmistoa. Itse asiassa käytämme samaa ohjelmistoa kuin muilla huipputeknologian toimialoilla, kuten ilmailu-, auto-, sähkö-, kemikaali- ja ympäristöaloilla. Varmistamme erittäin huolellisesti, että numeeriset simulaatiot vastaavat sovelluksillemme tyypillistä mitattavissa olevaa fyysistä todellisuutta. Yksinomaan likaisen veden kanssa työskenteleminen antaa meille alalla ainutlaatuista asiantuntemusta, koska olemme analysoidun aineen asiantuntijoita. Mutta paras ohjelmistokaan ei yksin riitä: taitavat CFD-mallintajamme, joilla on tohtoritutkinto ja laaja kokemus jätevsipumpppamoiden mallinnuksesta, varmistavat sinulle parhaan ratkaisun.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.