Räätälöidyt pumppaamot

Jos vakiomalliset pumppaamomme eivät sovellu kohteesi olosuhteisiin, voimme auttaa räätälöidyn pumppaamon suunnittelussa hankkeen vaatimusten mukaiseksi. Suunnitteluasiantuntemuksemme ja laaja kokemuksemme mahdollistavat pumppaamorakenteet, jotka yhdessä Flygt-pumppujen ja lisälaitteiden kanssa varmistavat hankkeen luotettavuuden ja kustannustehokkuuden. Rakenteet on valmistettu käsittelemään erilaisia syöttöolosuhteita, pitämään kiintoaineiden kerääntymisen mahdollisimman vähäisenä ja mahdollistamaan useiden pumppausyksiköiden käytön tehokasta ja hyvin suunniteltua pumppaamoa varten.

Yksi pumppaamon suunnittelun suurimmista vaatimuksista on muodostaa optimaaliset syöttöolosuhteet pumpuille. Tämä tarkoittaa, että pumpun tuloyhteisiin tulevan virtauksen on oltava yhdenmukainen ja muuttumaton ilman pyörteitä tai nesteen mukana kulkevaa ilmaa. Toinen kriittinen näkökohta on saostumien ja roskien pitäminen mahdollisimman vähäisinä pumppaamossa. Myös muut toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten olosuhteet paikan päällä, aineen tyyppi ja paikalliset säädökset ja käytännöt on otettava asianmukaisesti huomioon pumppaamon suunnittelussa.

SUUNNITELMAN VARMENTAMINEN

Kun aiempaa kokemusta on vain vähän tai ei ollenkaan, käytämme suunnitelman varmentamiseen numeerista virtausdynamiikkaa (CFD). Kyseessä on ehdotetun pumppaamon allasrakenteen matemaattinen mallinnus, jossa virtauskuviota voidaan havainnoida erilaisissa käyttöolosuhteissa. Flygt käytti numeerista virtausdynamiikkaa allassuunnitelmien varmentamiseen ensimmäisenä ja on käyttänyt sitä jo yli 30 vuoden ajan.

Lisäksi käytämme fyysisiä pienoismalleja löytääksemme ratkaisuja olemassaoleviin ja ehdotettuihin asennuksiin. Tämä on osoittautunut huomattavasti edullisemmaksi tavaksi selvittää mahdollisten ratkaisujen toteutuskelpoisuus kuin yrityksen ja erehdyksen menetelmä täydessä mittakaavassa sekä vaihtoehdoksi CFD-analyysille tietyissä tapauksissa.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.