Tutkimus ja kehitys

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA – HUOMISPÄIVÄN RATKAISUJEN KEHITTÄMISTÄ TÄNÄÄN

Miten valmistaudut tulevaisuuden vaatimuksiin veteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi?

Xylemillä mietitään sitä joka päivä. Mitkä ovat tulevat tarpeet, mitkä huolta aiheuttavat epäpuhtaudet? Mikä on seuraava tekniikan taso, jolla varmistetaan yhteisöille runsaan puhtaan veden saanti? Miten jätevesihuoltoa voidaan parantaa ympäristön ja loppupään käyttäjien suojelemiseksi? Miten näitä samoja prosesseja voidaan käyttää muissa teollisissa sovelluksissa? Miten teemme tuotteistamme ja ratkaisuistamme enemmän kestävän kehityksen mukaisia, energiatehokkaampia ja helppokäyttöisempiä?

Xylemin globaalit tuotekehityskeskukset etsivät vastauksia näihin kysymyksiin. Monitieteisissä asiantuntijatiimeissämme yhdistyvät veden ja jäteveden käsittelyä ja siirtämistä koskeva syvällinen tietämys ja hyvä käsitys siitä, mitä palvelemamme alat tarvitsevat. Xylemin sitoutuminen tutkimukseen tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla saadaan mitattavissa olevia etuja.

MONTA TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUSTA – MONTA RATKAISUA MONIIN ONGELMIIN

Xylemin insinöörit ja tiedemiehet etsivät Wedecon Saksan Herfordin kehityskeskuksessa keinoja käsitellä viimeisimpiä huolta aiheuttavia epäpuhtauksia edistyneiden hapetus- ja UV-prosessien avulla. Desinfioinnin lisäksi myös edistyneillä hapetus- ja UV-prosesseilla on useita sovelluksia, kuten valkaisu, lääketeollisuuden jätevesien käsittely, tuotteiden viimeistely ja liitosten parantamiseen pinnoituksessa, ja nämä ovat vain joitakin esimerkkejä. Xylemin insinöörit kehittävät prosesseja vastaamaan vaativimpien sovellusten haasteisiin monilla teollisuudenaloilla – kaivosteollisuudesta selluloosa- ja paperiteollisuuteen ja elintarvikkeiden jalostukseen sekä tietenkin veden- ja jäteveden käsittelyyn. Jäteveden desinfiointia varten Wedecolla on Euroopan ensimmäinen täysimittainen UV-varmennuskeskus, jolla varmistetaan, että Wedecon UV-järjestelmät varmennetaan viimeisimpien vaatimusten mukaisesti.

Leopoldin tiloissa USA:n Pennsylvanian Zelienoplessa Xylemin insinöörit jatkavat raeainesuodatuksen edelleenkehittämistä. Innovaatiot parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät paluupesuveden minimiin. Insinöörit ovat myös laajentaneet tämän prosessin sovellusmahdollisuuksia kehittämällä biosuodatusjärjestelmiä, joissa yhdistyvät biologinen käsittely ja suodatus. Clari-DAF-teknologian avulla edistynyttä paineflotaatiota käytetään keveiden epäpuhtauksien poistamisessa sekä juomaveden käsittelyssä että kalvosuodatusjärjestelmien esikäsittelyssä, mikä ratkaisee myrkyllisten leväkukintojen ongelman.

Sanitaire tekee Wisconsinin Brown Deerin tiloissaan töitä parantaakseen hapensiirtoa jätevedenkäsittelyssä. Alan huippua edustavassa ilmastustestauslaitoksessaan Xylemin tutkimus- ja kehitystiedemiehet ja -insinöörit suunnittelevat ja arvioivat edistysaskeleita ilmastuslaitteissa vakiohapensiirtotehokkuuden (SOTE) ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Näillä ponnisteluilla kehitetään erittäin energiatehokkaiden, kestävien ja hyötysuhteeltaan erinomaisten hajottimien seuraavaa sukupolvia vieläkin kestävämpää käsittelyä varten.

Xylem jatkaa niiden teknologioiden tutkimista, kehittämistä, testausta ja toteen näyttämistä, joihin yhteisöt luottavat tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitystiimimme tekevät ahkerasti töitä sen varmistamiseksi, että kuluttajat olisivat varautuneita siihen, mitä on tulossa. Huomispäivän ratkaisujen kehittäminen tänään – se on sitoumuksemme.

Yhdessä pystymme siihen. Valmistautukaamme huomiseen. Ratkaiskaamme vesi.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.