Paineenkorotusasema tuo apua kriisitilanteissa

Paineenkorotusasema tuo apua kriisitilanteissa

Virtausohjattu GVH-Paineenkorotussarja Desinfiointijärjestelmällä

Toimivuus on turvattava myös kriisitilanteissa

Aurassa on varauduttu oman verkoston käyttökatkoksiin turvaamalla lisäveden saanti naapurikunnasta. Verkoston kriittiseen kohtaan on tehty paineenkorotusasema, joka voidaan tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön ilman erillistä verkoston putsausta.

Paineenkorotusasemalla turvataan vedenjakelu poikkeustilanteissa

Noin 4000 asukkaan Aura on pinta-alaltaan Manner-Suomen pienin kunta. Aura sijaitsee Aurajoen keskijuoksulla, ja se on yksi harvoista kunnista, jossa ei ole ainuttakaan järveä. Auran kunnan vesi on pohjavettä, joka johdetaan Auran ja Pöytyän yhteiseltä vedenottamolta Oripäästä. Vesi on niin hyvälaatuista, ettei siihen tarvitse lisätä mitään lisäaineita – puhdistukseen riittää vain UV-desinfiointi. 

Auran vesilaitos on tehnyt vedentoimitusketjun riskiarvioinnin talousveden osalta syksyllä 2020. Arviointi kattaa koko Auran vesihuoltolaitoksen vedenjakeluverkoston toiminta-alueen. Riskinarvioinnin yhteydessä päivitettiin myös vesilaitoksen varautumissuunnitelma. Yhtenä osana varautumissuunnitelmaa oli turvata vedenjakelu kuntalaisille, mikäli vesiverkostoa ei voitaisi käyttää normaalisti.

Lisäpaineen tarve oli noin 3,5 baaria

Vesiverkoston käyttökatkoksien aikana Aura saa korvaavaa vettä naapurikunnasta. Veden pumppaus verkostoon oli kuitenkin haasteellista nousevan maastomuodon takia, ja naapurikunnan verkostosta loppui yksinkertaisesti paine. Jotta korvaava vesi saataisiin kuntalaisten käyttöön, oli kriittiseen kohtaan rakennettava paineenkorotusasema, joka takaisi vähintään 7,1 baarin verkostopaineen.

”Tämä ei itse asiassa ollut uusi idea, sillä edellinen puhdistamon hoitaja oli puhunut verkostojen yhteyskohtaan tarvittavasta paineenkorotusasemasta jo kymmenisen vuotta sitten. Mutta vuonna 2020 aika oli kypsä käytännön toteutukselle”, kertoo Auran tekninen johtaja Kari Tuohi.

Paineenkorotusasema ei ole jatkuvassa käytössä, ja yksi suunnittelun lähtökohta oli, että paineenkorotusasema pitää saada nopeasti käyttöön, jos vakituinen Pöytyältä tuleva linja joudutaan sulkemaan. Perinteisesti seisomassa oleva paineenkorotusasema edellyttää käyttöönotettaessa aikaa vievää verkoston huuhtelua, jotta putkistoissa seisonut vesi ei likaa uutta käyttövettä. Nyt haluttiin toimia toisin.

Nopeasti käyttöönotettava paineenkorotusasema

Xylem tarjosi Auralle Lowaran GHV-paineenkorotuskoneikon, jossa on kaksi automaattisesti vuorottelevaa Lowara e-SV-pumppua varustettuna Hydrovar-taajuusmuuttajilla. Paineenkorotusaseman toiminnasta vastaa ohjaus- ja valvontayksikkö, joka rajoittaa vedenottoa syöttövesijohdosta enintään 40 m3/h. Järjestelmän käyntiä ohjataan painetiedon avulla. 

Hydrovarit ohjaavat pumppujen toimintaa valvontaohjelmistolta tulevan käyntiluvan ja nopeussignaalin mukaisesti, ja huolehtivat mm. pumppujen automaattisesta vuorottelusta. Valvontaohjelmiston logiikka säätää pumppujen maksimitaajuutta ja moottoriventtiilin asentoa Flygt MaxFlux-virtausmittarilta tulevan arvon ja virtaamaohjeen mukaan. 

Sallittua taajuutta lasketaan tai nostetaan virtaaman suhteessa ohjearvoon. Lisäturvaa tuo kuivakäyntisuoja ja ylipainepressostaatti, joiden hälytys pysäyttää pumput. 

Paineenkorotuspumppaamo pidetään päällä jatkuvasti, jolloin putkistossa kierrätetään Auran omaa verkostovettä. Näin aseman putkistossa oleva vesi vaihtuu koko ajan.

”Jatkuva kierto pitää paineenkorotusaseman käyttövalmiina kriisitilanteen sattuessa. Tämä helpottaa myös aseman ylläpitoa, sillä enää meidän ei tarvitse käydä huoltamassa pysähdyksissä olevia pumppuja kuukauden välein”, kertoo idean isänä toiminut Auran vesilaitoksen operatiivinen verkostomestari Ari Tähtinen.

Korvausveden tarpeen sattuessa käynnistettävä Xylem-desinfiointijärjestelmä huolehtii, että riittävällä kloorin annostelulla taataan varaveden hygieenisyys. Emec KMS MF 1005 -kemikaalipumppu annostelee natriumhypokloriittiliuosta veteen reilun 100 litran säiliöstä. Flygt Magflux-virtausmittari ohjaa kemikaalipumpun annostelua virtaamaohjattuna, jolloin oikea annostelu säilyy virtaamavaihteluista huolimatta.

Flygtin MagFlux-virtausmittari on käytännössä huoltovapaa, sillä siinä ei ole liikkuvia osia, jotka voisivat rikkoutua; vesi virtaa suoraan virtausanturien läpi ja mittarin elektrodit ovat itsepuhdistuvia.

 Yksi Hydrovar-taajuusmuuttaja voi ohjata jopa kahdeksaa pumppua, ja se on esiohjelmoitu standardimoottoreille. Sisäänrakennettu THDi-suodatin takaa häiriöttömän sähkönsyötön ja pidentää laitteiston elinikää. 

Toimintavarmuus on hyvä tae tulevaisuuden tilanteisiin

Auran vesilaitos rakensi paineenkorotusaseman yhdessä kumppaneidensa kanssa. Mökkipumppaamo varustettiin varavoimalähteellä sekä kaukovalvonnalla. Asema onkin lunastanut jo paikkansa, sillä sitä on päästy testaamaan yllättävien putkirikkojen ja huoltotöiden aikana. 

”Projekti oli helppo toteuttaa hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Saimme pumppaamoon hyvät ja tehokkaat pumput sekä toimintavarman järjestelmän. Asema on toiminut juuri niin kuin pitääkin, ja kuntamme on nyt hyvin varautunut tulevaisuuden yllätyksiin”, Tuohi summaa tyytyväisenä.

Pictured at top: Kuvassa Xylemin Viivi Virta sekä Auran kunnasta Jari Nerjanto, Ari Tähtinen ja Kari Tuohi