It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Luotettavuus tarkoittaa toimintavarmaa prosessia

Chemigate valmistaa modifioitua peruna- ja viljatärkkelystä paperi- ja kartonkiteollisuuteen. Prosessista syntynyt jätevesi ohjataan tehtaan omalle jätevedenpuhdistamolle, jossa puhdistusprosessi kestää noin kuukauden. Puhdistusprosessissa käytetään Xylemin Sanitaire TurboMAX -turbopuhaltimia, jotka varmistavat puhdistusprosessin tehokkuuden.

Perunasta ja viljasta raaka-ainetta paperiteollisuuteen

FI_Chemigate3_800x1200.jpgEtelä-Pohjanmaan alavissa maisemissa Lapuan kaupungin reunamilla kohoaa yksi Chemigaten kolmesta tehtaasta, jossa käsitellään kemiallisesti vuosittain 70–90 tuhatta tonnia peruna- ja viljatärkkelyksiä. Modifioituja tärkkelyksiä käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa side- ja liima-aineina. Chemigaten valmistamat tärkkelyspohjaiset tuotteet ovatkin ekologinen vaihtoehto öljypohjaisille raaka-aineille.

Lapuan tehtaan modernissa kuivamodifiointilaitoksessa syntyy jätevettä huomattavasti vähemmän kuin märkämodifiointiprosessissa, keskimäärin vuorokaudessa syntyy 300 m3 jätevettä. Jätevesi ohjataan puhdistettavaksi tehtaan oman jätevesilaitoksen n. 14 000 m3 ilmastusaltaaseen. 

Tuotantojohtaja Harri Heikkinen kertoo, että tehtaan on itse tehtävä jäteveden puhdistusta, ennen kuin sitä voidaan pumpata Lapuan kaupungin jätevedenpuhdistamoon.

”Vedenpuhdistus kestää poikkeuksellisen pitkään, noin kuukauden ajan. Käytämme tuotannossamme kemikaaleja, jotka on saatava hajoamaan ilmastusprosessin aikana”, Heikkinen sanoo.

Jatkuva huoltaminen vähentää luotettavuutta

Ilmastusprosessissa oli aikaisemmin käytössä kolme perinteistä ruuvipuhallinta, joista vain yksi oli taajuusmuuttajaohjattu. Puhaltimet olivat jo 20 vuotta vanhoja, ja puhdistamonhoitaja Marko Mansikkamäki kertookin, että vanhoja puhaltimia piti huoltaa koko ajan entistä useammin.

”Jatkuvan korjaamisen takia puhdistusprosessin luotettavuus kärsii. Koneen pysäyttäminen heilauttaa ilmastusaltaan happipitoisuutta paljon, jolloin puhdistus ei ole enää niin tehokasta. Jatkuvat pysäytykset kuluttavat myös konetta, ja usein oli epävarmaa, löytyykö vanhoihin laitteisiin edes sopivia varaosia – eihän niitä ihan joka kaupasta tahdo löytää”, nauraa Mansikkamäki. 

Kun prosessi toimii, ei puhaltimia tarvitse edes ajatella

Uusilta laitteilta lähdettiin hakemaan ennen kaikkea luotettavuutta ilmastusprosessiin. Tavoitteena oli aikaansaada tasainen ajo hyvällä hyötysuhteella, jotta jäteveden läpimenoaika pysyisi vakiona.

Pohdintojen jälkeen Chemigatella päädyttiin Xylem Sanitairen TurboMAX-puhaltimiin, joista ensimmäinen asennettiin vuonna 2018 ja toinen vuonna 2021.

FI_Chemigate4_1200x800.jpg”TurboMAX-puhaltimia oli käytetty ansiokkaasti ulkomailla, ja myös me vakuutuimme tuotteen teknisistä ominaisuuksista. Päätimme rohkeasti kokeilla niitä ilmastuksessamme. TurboMAX-puhaltimet ovat toimineet juuri niin kuin pitääkin – niiden toimintaa ei yksinkertaisesti tarvitse murehtia”, Heikkinen toteaa tyytyväisenä.

Xylemin myyntipäällikkö Karl-Erik Klubb kertookin, että yksi TurboMAX:n eduista on helppous. ”Ilmalaakeroinnin ansiosta ei tarvita ruuvipuhaltimelle tyypillisiä öljynvaihtoja. Laakereiden huolto tulee tehdä vasta 55000 pysäytyksen jälkeen, mikä tarkoittaa käytännössä lähes huoltovapaata elinkaarta. Lisäksi TurboMAX on erittäin energiatehokas ja hiljainen. Tämänkin vedenpuhdistamon desibelit pienenivät oleellisesti”, summaa Klubb etuja.

Energiankulutus on vähentynyt

Tehokkain ja perustavanlaatuinen jäteveden puhdistustapa on syöttää prosessiin oikea määrä happea oikea-aikaisesti. Jätevedenpuhdistamisessa ilmastuksen osuus voi olla jopa puolet energiankulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että nimenomaan ilmastuksessa voidaan saavuttaa merkittävimmät säästöt.

Chemigatella jätevedenpuhdistuksen kuormitus vaihtelee vuosittain käytettävien raaka-aineiden mukaan ja sähköenergian tarve on monen tekijän summa. Karkeasti arvioiden TurboMax on kuitenkin kahden vuoden vertailuajanjaksona pienentänyt Chemigaten jätevedenpuhdistamon kokonaisenergiankulutusta n. 5–10 %.

”Meille on tärkeää, että prosessi toimii niin tehtaalla kuin jätevesilaitoksellamme. TurboMAX-turbopuhallin on tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta”, kiteyttää Heikkinen.

Lataa case-esite