Maailmankansalaisuus

Kansalaisuuden ja sosiaalisten investointien ohjelma Xylem Watermark on keskiössä pyrkiessämme maailmankansalaiseksi. Ohjelma on suunniteltu ja kehitetty tarjoamaan ja suojelemaan turvallisia veden lähteitä eri puolilla maailmaa, ja se on erinomainen esimerkki siitä, miten yrityksen ohjelma voi todella vaikuttaa yhteiskuntaan.
 
Xylem Watermark -ohjelman puitteissa ja yhteistyössä useiden tärkeiden voittoa tavoittelemattomien kumppanien kanssa tarjoamme turvallista vettä sekä sanitaatio- ja hygieniakolutusta kehitysmaiden kouluille ja yhteisöille. Ohjelma myös tarjoaa apua – rahoituksen ja laitelahjoitusten muodossa – turvallisen veden saantiin vaikuttavien luonnonkatastrofien jälkeen. Lisäksi rahoitamme katastrofiriskien pienentämishankkeita, joilla varmistetaan heikossa asemassa olevien yhteisöjen turvallinen veden saanti ennen katastrofin tapahtumista. Vuodesta 2008 lähtien Xylem Watermark on tavoittanut yli kaksi miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa strategisten kumppanuuksien, työntekijöiden sitouttamisen ja innovatiivisten vesiratkaisujen avulla.
 
Xylemin työntekijät voivat osallistua Xylem Watermark -ohjelmaan monella eri tavalla. He voivat lahjoittaa rahaa Xylem Watermark -rahastoon tukeakseen voittoa tavoittelemattomia kumppaneitamme, jolloin Xylem lahjoittaa rahastoon saman rahamäärän (enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa työntekijää kohden). Työntekijät voivat edistää paikallisia ohjelmia toimimalla niiden kummeina, ja he voivat osallistua eri puolilla maailmaa joka vuosi järjestettäviin vapaaehtoismatkoihin, joiden tarkoitus on analysoida paikallisia vesijärjestelmiä, kerätä tietoja, seurata vesihuollon tilaa ja ennen kaikkea toimia vuorovaikutuksessa edunsaajiemme ja kumppaniemme kanssa kentällä alueilla, joilla toimimme.
 
Paikallisella tasolla Xylemin työntekijät myös tukevat yhteisöjään lukemattomin muin tavoin. Toimintamme sadoissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa on niille elintärkeää, ja niissä asuvat ja työskentelevät Xylemin työntekijät tietävät parhaiten, kuinka auttaa kotikaupunkejaan ja naapureitaan. Olemme yhtiönä sitoutuneet ratkaisemaan vesiongelmia, ja sosiaaliset investointimme ovat se ratkaiseva tapa, jolla sitä teemme kaikkialla maailmassa.