It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Spildevandspumpesystemer

Transport af spildevand til behandlingsanlæg

Når vand er blevet brugt til mange forskellige ting, skal det indsamles og transporteres til spildevandsbehandlingsanlægget for at blive behandlet og returneret til miljøet. Spildevandsflowet stiger i opsamlingssystemet på vej mod behandlingsanlægget. Når gravitationsstrømning ikke er økonomisk eller teknisk muligt, anvendes der pumpestationer, og pumperne styres, så man opnår et stabilt og sikkert flow til spildevandsbehandlingsanlægget.

Jo nærmere du kommer behandlingsanlægget, jo større bliver pumpestationerne for at håndtere de større flow. Ved spildevandspumpeanlæggets indløbspumpestation eller reguleringsstationen slutter det kommunale spildevandsnet. Det rå spildevand pumpes herefter ind i spildevandsbehandlingsanlæggets grove sigter og ind i behandlingsprocessen.

Kombinerede pumpestationer er designet til at håndtere de daglige spildevandsflows samt regnvand og andre overfladeafstrømninger og er almindelige i mange spildevandsnet. Ved design af en kombineret station skal der tages højde for de normale udsving fra kloaksystemet såvel som den maksimale tilstrømning fra stormhændelser. Begge disse tilstrømningsrater kan være meget forskellige fra hinanden, og den maksimale tilstrømning kan være meget større end det normale flow.

Spildevand kan være vanskeligt at transportere og håndtere med store mængder organisk tørstof, klude og affald, der udfordrer spildevandspumperne. Der er høje krav til pålidelig pumpning, da spild og overløb skader miljøet og resulterer i bøder. Her kan Flygt hjælpe med avancerede pumpestationer og gennemprøvede tilstopningsfri pumper til hårde medier, som opfylder alle jeres specifikke krav til pumpning. 

Produkter Serviceydelser Brands Ressourcer
Produkter
Pumpetilbehør
Pumpetilbehør

Tilbehør designes og udvælges, så det passer til vores fantastiske produkter og anvendelse

Pumper
Pumper

Information, tips og tekniske data til alle vores pumpetyper.

Pumpestyrings- og monitoreringssystemer
Pumpestyrings- og monitoreringssystemer

Monitorerings- og styringsprodukter giver dig fuld kontrol døgnet rundt.

Serviceydelser
Når du arbejder sammen med Xylem, har du nem adgang til specialister med den ekspertise, der er påkrævet for at designe og specificere dit tekniske projekt. Ved at outsource ledelsesansvaret for dit projekt, stort eller lille, reducerer du faste...
Installation og kommissionering af vand- og spildevandsfaciliteter og de systemer, der kontrollerer disse, kræver teknologisk ekspertise og specialistråd. Det kan være overvældende, når både ressourcerne til og mulighederne for at udføre disse...
Med knappe ressourcer og foranstaltninger til omkostningsbesparelser på plads over hele linjen leder virksomheder efter smarte metoder til at forebygge dyre reparationer og nødtilkaldelser. Ved at kontrollere omkostninger til vedligeholdelse kan du...
Alt udstyr kræver vedligeholdelse eller reparation på et eller andet tidspunkt. Uanset om det drejer sig om et uventet nedbrud eller udskiftning af sliddele efter et planlagt vedligeholdelsesinterval, kan Xylem levere alle niveauer af reparation til...
Kunne du tænke dig at slippe for alarmhåndtering, men være fuldt informeret og klar til at handle, når der opstår et problem? Uanset om du kræver grundlæggende alarmhåndtering for en enkelt pumpestation eller avanceret alarmadministration for mange...
For at imødekomme større efterspørgsel og opretholde rentabiliteten er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsaktiver omkostningseffektivt. Dit udstyrs alder og tilstand har stor indflydelse på anlæggets effektivitet, pålidelighed...
De fleste vand- og spildevandsvirksomheder bliver nødt til at finde metoder til at reducere driftsomkostninger og ansvar. Det kan imidlertid være en udfordring at afsætte ressourcer til at identificere omkostningsbesparende muligheder og...
Det kan belaste budgettet at købe ekstraudstyr til kortsigtede projekter, da kritisk kapital bliver bundet. Når du lægger de tilhørende omkostninger til vedligeholdelse, reservedele og service, lager og administration til dine kapitaludgifter,...
For at imødekomme efterspørgslen og være rentabel er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsanlæg omkostningseffektivt. Alderen på udstyret kan påvirke anlæggets effektivitet,...
Når Xylems udstyr anvendes på en kompetent og sikker måde, opnår I et højere afkast af investeringen. I købte Xylem-udstyr pga. dets holdbarhed, driftssikkerhed og effektivitet. Sørg for at få mest...
Den værdi, der genereres af dit vand- og spildevandsudstyr, skabes ved brug af det – ikke ved ejerskabet af det. Vigtige beslutninger om investeringer i nyt udstyr bør træffes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for dine aktiviteter, hvilket ikke...
Brands
Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Ressourcer

Ressourcer