Spildevands ompumpning

En betroet partner til kloakomledningsprojekter

Kloakomledningsprojekter er en kritisk komponent i mange samfundsinvesteringsprojekter, så vores aldrende infrastruktur kan blive vedligeholdt korrekt. Midlertidige omledningssystemer overfører vand- og spildevandsstrømmen, så driften ikke afbrydes under vedligeholdelsesarbejdet.

Eftersom pumper er en kritisk komponent i omledningsprojektet, vil Xylems team af tekniske eksperter arbejde sammen med dig for at vælge de korrekte pumper og det midlertidige rørudstyr til omledning ved at vurdere:

  • Peak flow
  • Kloakrørsstørrelse
  • Dybde af kloakrør
  • Arbejdets varighed
  • Adgangsforhold

Uanset om du har brug for overjordiske, automatiske, selvansugende, tilstopningsfri dieseldrevne pumper eller eldrevne dykaffaldspumper, har Xylem en bred portefølje, så du kan vælge den rette pumpe til projektet. 

Produkter Serviceydelser Brands
Serviceydelser
Det er umuligt at forudsige udstyrsfejl, især med pumper der arbejder i skrappe miljøer. MEN du kan træffe foranstaltningre for at sikre dig, at du er klar, når uheldet rammer, uanset hvilket tidspunkt eller hvilken dag i ugen det sker. Xylem giver...
For at imødekomme større efterspørgsel og opretholde rentabiliteten er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsaktiver omkostningseffektivt. Dit udstyrs alder og tilstand har stor indflydelse på anlæggets effektivitet, pålidelighed...
Kunne du tænke dig at slippe for alarmhåndtering, men være fuldt informeret og klar til at handle, når der opstår et problem? Uanset om du kræver grundlæggende alarmhåndtering for en enkelt pumpestation eller avanceret alarmadministration for mange...
Med knappe ressourcer og foranstaltninger til omkostningsbesparelser på plads over hele linjen leder virksomheder efter smarte metoder til at forebygge dyre reparationer og nødtilkaldelser. Ved at kontrollere omkostninger til vedligeholdelse kan du...
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi