Backup systemer til løftestationer

Til kontinuerlig drift i løftestationer

Løftestationer er en afgørende komponent i mange kommunale eller industrielle spildevandsanlæg. De fleste indløbssystemer er faktisk ikke bæredygtige uden løftestationer.

For at sikre uafbrudt flow af spildevand er mange hæveanlæg udstyret med Dri-Prime Backup Systems (DBS) som nødplan for pumpestationer. DBS leverer selvstændigt drevet backup-pumpning til en række forskellige nødsituationer og gør den ideel til områder, der er udsat for orkaner, kraftig regn eller intens sneafsmeltning.

 

Serviceydelser Brands
Serviceydelser
Med knappe ressourcer og foranstaltninger til omkostningsbesparelser på plads over hele linjen leder virksomheder efter smarte metoder til at forebygge dyre reparationer og nødtilkaldelser. Ved at kontrollere omkostninger til vedligeholdelse kan du...
Kunne du tænke dig at slippe for alarmhåndtering, men være fuldt informeret og klar til at handle, når der opstår et problem? Uanset om du kræver grundlæggende alarmhåndtering for en enkelt pumpestation eller avanceret alarmadministration for mange...
For at imødekomme større efterspørgsel og opretholde rentabiliteten er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsaktiver omkostningseffektivt. Dit udstyrs alder og tilstand har stor indflydelse på anlæggets effektivitet, pålidelighed...
Når Xylems udstyr anvendes på en kompetent og sikker måde, opnår I et højere afkast af investeringen. I købte Xylem-udstyr pga. dets holdbarhed, driftssikkerhed og effektivitet. Sørg for at få mest...
Installation og kommissionering af vand- og spildevandsfaciliteter og de systemer, der kontrollerer disse, kræver teknologisk ekspertise og specialistråd. Det kan være overvældende, når både ressourcerne til og mulighederne for at udføre disse...
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati