It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Råvandsindtag og behandlingssystemer

Pumpning af vand ind i industrielle og kommunale anlæg

Mange industrier og kommunale faciliteter kræver en stor indstrømning af vand til deres processer. Vandindtagsstationer, der håndterer indstrømningen til anlæggene, skal holde processerne i gang. Eftersom der kræves vand til driften, er pålidelighed og høj pumpeeffektivitet afgørende. Indtagsstationer bruges inden for applikationer som følgende:

  • Kraftværker, der har brug for indstrømning af vand til køling og kondensering
  • Vandindtag til vandbehandlingsanlæg til drikkevandsproduktion
  • Kølevand til industriprocesser
  • Almindeligt procesvand
  • Skyllevand

Det vand, der bruges i processen, kan være ferskvand eller havvand, afhængigt af kilde- og procesbehovene. Havvand lægger forskellige krav på pumperne på grund af saltindholdet, og det er derfor nødvendigt med løsninger, der er specialdesignet til havvandsdrift.

Forstå dine udfordringer

  • Der er ofte behov for store flows
  • Pålidelighed og redundans er vigtigt, da pumpesvigt kan kompromittere driften
  • Løbende drift
  • Energieffektivitet
Brands
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Lowara
Lowara

Lowaras driftssikre og økonomiske løsninger til pumpning og cirkulation af rent eller snav

Leopold
Leopold

Filtrerings- og klaringsløsninger til vand- og spildevandsindustrien.