Råvandsindtag og behandlingssystemer

Pumpning af vand ind i industrielle og kommunale anlæg

Mange industrier og kommunale faciliteter kræver en stor indstrømning af vand til deres processer. Vandindtagsstationer, der håndterer indstrømningen til anlæggene, skal holde processerne i gang. Eftersom der kræves vand til driften, er pålidelighed og høj pumpeeffektivitet afgørende. Indtagsstationer bruges inden for applikationer som følgende:

  • Kraftværker, der har brug for indstrømning af vand til køling og kondensering
  • Vandindtag til vandbehandlingsanlæg til drikkevandsproduktion
  • Kølevand til industriprocesser
  • Almindeligt procesvand
  • Skyllevand

Det vand, der bruges i processen, kan være ferskvand eller havvand, afhængigt af kilde- og procesbehovene. Havvand lægger forskellige krav på pumperne på grund af saltindholdet, og det er derfor nødvendigt med løsninger, der er specialdesignet til havvandsdrift.

Forstå dine udfordringer

  • Der er ofte behov for store flows
  • Pålidelighed og redundans er vigtigt, da pumpesvigt kan kompromittere driften
  • Løbende drift
  • Energieffektivitet
Produkter Brands
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Lowara
Lowara

Lowaras driftssikre og økonomiske løsninger til pumpning og cirkulation af rent eller snav

Leopold
Leopold

Filtrerings- og klaringsløsninger til vand- og spildevandsindustrien.