Bypass- og backup-pumpning

Back-up pumpning til løftestationer

Løftestationer er en afgørende komponent i mange kommunale eller industrielle spildevandsanlæg. De fleste indsamlingssystemer er faktisk ikke bæredygtige uden en løftestation.

For at sikre uafbrudt flow af spildevand er mange løftestationer udstyret med Dri-Prime Backup Systems (DBS) som nødplan for pumpestationer. DBS leverer selvstændigt drevet backup-pumpning til en række forskellige nødsituationer og gør den ideel til områder, der er udsat for orkaner, kraftige regnfald eller intens sneafsmeltning.

Brug backup-systemer fra Xylem

Hævning af spildevand og overførsel af affald er barske betingelser. Derfor giver en backup-pumpe til løftestationer troen på, at driften fortsætter…under selv de hårdeste forhold.

Når Xylem-teamet designer en løftestation eller et backup-system, ser det på flowhastighed, total dynamisk løftehøjde (TDH), konstruktionsmaterialer og vedligeholdelsesplaner. Vores ekspertteam matcher derefter en pumpe og et system med dit miljø.

Serviceydelser Brands
Serviceydelser
Når du arbejder sammen med Xylem, har du nem adgang til specialister med den ekspertise, der er påkrævet for at designe og specificere dit tekniske projekt. Ved at outsource ledelsesansvaret for dit projekt, stort eller lille, reducerer du faste...
Med knappe ressourcer og foranstaltninger til omkostningsbesparelser på plads over hele linjen leder virksomheder efter smarte metoder til at forebygge dyre reparationer og nødtilkaldelser. Ved at kontrollere omkostninger til vedligeholdelse kan du...
For at imødekomme større efterspørgsel og opretholde rentabiliteten er det nødvendigt at administrere dine vand- og spildevandsaktiver omkostningseffektivt. Dit udstyrs alder og tilstand har stor indflydelse på anlæggets effektivitet, pålidelighed...
Brands
Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati