Undervandsnavigation

Xylem kan levere forskellige former for elektronisk navigation, herunder AIS, radarfyr (RACON) og mange former for fjernovervågningssystemer. AIS bliver stadig mere populært, eftersom det ikke kun leverer en elektronisk positionsrapport, men også kan levere overvågningsdata samt sende vejrdata og hydrologiske data.

 

Systemerne kan omfatter sensorer og udstyr som f.eks.:

Meteorologiske målinger

 • Vind
 • Lufttemperatur
 • Lufttryk
 • Synlighed
 • Udfældning
 • Relativ fugtighed

Oceanografiske målinger

 • Strømhastighed og -retning i mange lag
 • Vandniveau
 • Signifikant bølgehøjde
 • Mange forskellige parametre tilgængelige

Sensorer

 • Ventileret tidevandssensor
 • Iltsensor
 • Tryksensorer
 • Doppler-strømsensor (DCS)
 • Temperatursensor
 • Turbiditetssensor

Databøje

 • Vind
 • Lufttemperatur
 • Lufttryk
 • Synlighed
 • Udfældning
 • Relativ fugtighed

SmartGuard-datalogger

 • LAN, seriel og USB via kabel, AIS, VHF, GPRS
 • Aanderaa-sensorer
 • De fleste tredjepartssensorer
 • Gemte og overførte metadata tillader fuld sporbarhed

Sikker navigation

 • Strømhastighed og -retning på flere dybder fra overflade til havbund.
 • Kontinuerlig monitorering af vitale parametre til havs og i luften.
 • Hav- og luftparametre i realtid fordeles af AIS-systemet.
 • Sikker dokning og forbedret lasthåndtering.
 • Alle oplysninger tilgængelige i én webdisplay-applikation i realtid.

Miljøovervågning

 • Planlægning af flytning og uddybning af sediment.
 • Monitorering af havenes sundhedstilstand og iltkoncentration.
 • Udvidelig platform til yderligere miljøparametre.
 • Data lagret i SQL-database til yderligere analyse.
 • Dynamisk sporing af forurening fra oliespild.
 • Kritiske oplysninger til interessenter efter naturkatastrofer eller ulykker på havet.

Bedre havneeffektivitet

 • Give havnefogeden en komplet realtidsoversigt over de forhold, der påvirker trafikken.
 • Historiske data er værdifulde, hvis de må frigives.
 • Fuld kontrol med vitale parametre ved lastning/losning for at opnå maksimal effektivitet.
 • Lavere forsikringsomkostninger i tilfælde af miljøskader, dokningsskader og driftsskader.
 • Bevis og dokumentation i forsikringssager.
Produkter
Produkter