Fiskeri

Den stigende betydning af akvakultur

Verdens naturlige fiskebestande er under voldsomt pres. Som følge heraf er forbud mod kommercielt fiskeri blevet implementeret i mange dele af verden, efterhånden som befolkninger fortsætter med at vokse. Akvakultur er en form for fødevareproduktion i hastig vækst, der med succes har givet en betydelig mængde fisk og skaldyr som hjælp til at brødføde verdens voksende befolkning og stigende efterspørgsel på fisk og skaldyr. Denne metode til fødevarefremstilling står imidlertid over for mange udfordringer, hvoraf nogle omfatter stigende omkostninger, mere stringente offentlige forskrifter og begrænsede vandforsyninger. Disse udfordringer har skabt et behov for mere avanceret overvågnings- og fødningsteknologi for at skabe nøje kontrollerede og bæredygtige vækstbetingelser.

Bæredygtig akvakultur

At sikre en vellykket og bæredygtig akvakulturforretning med miljøvenlig praksis starter med en nøjagtig og pålidelig forståelse af parametre for vandkvalitet. Uden en præcis forståelse af vækstbetingelser kan det gå ud over "afgrødens" sundhed, og der kan blive anvendt forkerte fodervaner, som i sidste instans kan medføre skuffende produktionsniveauer, høje inputomkostninger, vandforurening og endda sygdom.

Effektiv overvågning

Xylem har alle de værktøjer, der er nødvendige for effektivt at overvåge og håndtere dine akvakulturaktiviteter. Med vores håndholdte instrumenter til stikprøvekontrol af vandkvaliteten kan vandforholdene hurtigt kontrolleres, mens vores kontinuerlige multiparameter- og DO-monitorer kan bidrage til proceskontrol for hele anlægget.

Vores monitorer kan assistere med din operations fodercyklus og bistå med den overordnede styring af anlægget. Med monitorerne kan du også nemt få vist vandkvalitetsforholdene i realtid eksternt. Alarmer kan derudover indstilles til, når forholdene falder under brugerdefinerede standarder, så anlæggets ledelse hurtigt kan blive underrettet om forholdet og hurtigt reagere på ændringen i forholdene.

 

Produkter
Produkter