Atomenergi

Pumpning af vand ind i industrielle og kommunale anlæg

Mange industrier og kommunale faciliteter kræver en stor indstrømning af vand til deres processer. Vandindtagsstationer, der håndterer indstrømningen til anlæggene, skal holde processerne i gang. Eftersom der kræves vand til driften, er pålidelighed og høj pumpeeffektivitet afgørende. Indtagsstationer bruges inden for applikationer som følgende:

  • Kraftværker, der har brug for indstrømning af vand til køling og kondensering
  • Vandindtag til vandbehandlingsanlæg til drikkevandsproduktion
  • Kølevand til industriprocesser
  • Almindeligt procesvand
  • Skyllevand

Det vand, der bruges i processen, kan være ferskvand eller havvand, afhængigt af kilde- og procesbehovene. Havvand lægger forskellige krav på pumperne på grund af saltindholdet, og det er derfor nødvendigt med løsninger, der er specialdesignet til havvandsdrift.

Forstå dine udfordringer

  • Der er ofte behov for store flows
  • Pålidelighed og redundans er vigtigt, da pumpesvigt kan kompromittere driften
  • Løbende drift
  • Energieffektivitet
Brands
Brands
Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Wedeco
Wedeco

Driftssikre og miljøvenlige teknologier til vand- og spildevandsrensning.