It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Afvanding og tunnelføring på byggepladser

Afvanding på byggeplads er ikke en mulighed 

En tør byggeplads er en afgørende del af byggeprocessen, fordi det er med til at sikre, at produktionstidsplanerne overholdes i et miljø, der er sikkert for medarbejderne. En afvandingspumpe er faktisk en af de første udstyrsdele på en byggeplads og en af de sidste til at forlade den.

Du er bygge-/anlægseksperten, og Xylem er den førende ekspert i afvanding af byggepladser. Brug vores team til at designe, installere og vedligeholde dine behov for afvandings- og tunnelføringsssystemer på byggepladsen. Dit mandskab kan derefter roligt arbejde på pladsen, fordi du:

  • Få den rette pumpe til jobbet. Vi har en bred portefølje af elektriske og dieseldrevne pumper, og ingen har et større udvalg end Xylem. Som en service til dig giver vi dig mulighed for at leje og købe.
  • Få et pålideligt system, der virker. Da vi designer og bygger vores eget udstyr, ved vi, hvordan det virker bedst, og vi udvikler pumpesystemer, hvor udstyret passer til dine behov.
  • Få et supportteam til at tage sig af din sikkerhed og succes. Det erfarne Xylem-team leverer nøglefærdige services, herunder design af afvandingen, installation og regelmæssig service. Vi er der hele vejen gennem byggeprocessen.

Uanset størrelsen af dit afvandingsprojekt på byggepladsen har vi et team og en pumpe klar til dig. Xylem er en dokumenteret førende virksomhed. Vi udgør et fantastisk team og kan opbygge infrastruktur sammen.

Det er en afgørende del af byggeprocessen 

Dybe tunneler, høj grundvandsstand, reparation af brud på hovedledninger og fjernelse af spildevand er en del af byggeprocessen. Xylems pumper giver fremragende værdi til sænkning af vandspejlet, afvanding af grundvand eller dræning af regnvand fra arbejdsstedet. Med pålidelige produkter og services kan du stole på Xylem ved:

  • Pumpning af bentonitslam
  • Dræning af vand fra akutte oversvømmelser
  • Dræning af byggeplads og afvanding af rørbrønd
  • Afledning af strømme
  • Kloakomledning

Det er en kendsgerning, at størstedelen af byggepladser kræver afvandingspumper. Nogle gange bliver pumperne på pladsen, efter at jobbet er afsluttet. Grundvand fra det omgivende område, såvel som regn, kan oversvømme hele stedet, hvis det ikke takles korrekt. Udgravning under vandspejlet kan derudover give vand mulighed for at trænge ind på stedet. Xylem forstår din daglige kamp og er der sammen med dig, så længe du har behov for afvanding på byggeprojektet.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.