It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpesystemer til kloakomledning - Spildevand

En betroet partner til kloakomledningsprojekter

Kloakomledningsprojekter (bypass) er en kritisk komponent i mange samfundsinvesteringsprojekter, så vores aldrende infrastruktur kan blive vedligeholdt korrekt. Midlertidige omledningssystemer overfører vand- og spildevandsstrømmen, så driften ikke afbrydes under vedligeholdelsesarbejdet.

Eftersom pumper er en kritisk komponent i omledningsprojektet, vil Xylems team af tekniske eksperter arbejde sammen med dig for at vælge de korrekte pumper og det midlertidige rørudstyr til omledning ved at vurdere:

  • Maks. flow
  • Kloakrørsstørrelse
  • Dybde af kloakrør
  • Arbejdets varighed
  • Adgangsforhold

Uanset om du har brug for overjordiske, automatiske, selvansugende, tilstopningsfri dieseldrevne pumper eller eldrevne dykaffaldspumper, har Xylem en bred portefølje, så du kan vælge den rette pumpe til projektet.

Produkter Serviceydelser Brands
Produkter
Pumpestyrings- og monitoreringssystemer
Pumpestyrings- og monitoreringssystemer

Monitorerings- og styringsprodukter giver dig fuld kontrol døgnet rundt.

Pumper
Pumper

Information, tips og tekniske data til alle vores pumpetyper.

Serviceydelser
Med knappe ressourcer og foranstaltninger til omkostningsbesparelser på plads over hele linjen leder virksomheder efter smarte metoder til at forebygge dyre reparationer og nødtilkaldelser. Ved at kontrollere omkostninger til vedligeholdelse kan du...
Når Xylems udstyr anvendes på en kompetent og sikker måde, opnår I et højere afkast af investeringen. I købte Xylem-udstyr pga. dets holdbarhed, driftssikkerhed og effektivitet. Sørg for at få mest...
Brands
Godwin
Godwin

Et bredt udvalg af fuldautomatiske selvspædende pumper, der anvendes i afvandingsapplikati

Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi