It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Afgrødevanding og vandingssystemer

Behovet for at overvåge flow i åbne kanaler er vokset. Problemer med klimaforandring og knaphed på vand har øget behovet for at kvantificere stadig mindre flows. Før i tiden har vandingssektoren anvendt en række teknologier, der muligvis har været "tæt nok på". Men i dag ved smarte vandforvaltningsmyndigheder, at indsamling af præcise data betyder, at der spares tid, penge og vores klodes mest værdifulde ressource – vand.

KONSTANT AFGRØDEVÆKST

Vandingssystemer bruges til at pumpe vand til jorden og tørre områder. Det er der især fokus på i tørre perioder eller under tørke. Landbrugsproduktivitet afhænger ofte af effektive og pålidelige vandingssystemer.

Vand tages fra overfladekilder eller dybe grundvandsbrønde Borehulspumper bruges til dykpumpning. Overfladevand bruges, når det er tilgængeligt. Her er pumpesumpe ofte placeret i en flod eller sø, hvor vandet opsamles. Vandet kan derefter distribueres af et rør- eller åbent kanalsystem, der undertiden er mange kilometer langt. Den påkrævede kapacitet fra pumpestationen varierer ofte meget i årets løb. Det kræver smarte løsninger til at kontrollere pumperne og sørge for, at det imødekommer de forskellige behov.

FORSTÅ DINE UDFORDRINGER

  • Høj effektivitet af pumpesystem
  • Kraftige flow
  • Stor forskel i systemkrav afhængig af størrelse og placering af drift
  • Relativt store forskelle i anvendelsesniveauer observeret over et år

Relaterede produkter