It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biogas

Sådan gøres produktionen af alternativ energi omkostningseffektiv

Husdyrbrug har længe stået over for udfordringer knyttet til håndtering af gødning og procesvand. Landbruget har i mange år fokuseret på lugtkontrol og beskyttelse af miljøkvaliteten, men opmærksomheden rettet mod landbrugsvirksomheders bidrag til drivhusgasser og klimaforandringer har givet næring til nye udviklinger for at begrænse emissionen af metan. Den amerikanske miljøstyrelse EPA anslår, at husdyrgødning i USA alene udsender omkring 2 millioner tons metan, hvilket andrager ca. 8 procent af den årlige menneskeskabte metanemission i USA. For at begrænse udledningen af drivhusgasser har mange nationale, regionale og lokale myndigheder i USA, Sydamerika, Kina og Europa udarbejdet forskrifter og incitamenter til at fremme udviklingen af biogasanlæg.

Systemer til anaerob nedbrydning og biogasgenvinding har flere fordele ud over lugtkontrol, metangenvinding og fremstilling af anvendelig energi. Det stabiliserede afløb har større værdi som gødning i forhold til rå gødning på grund af øget tilgængelighed af næringsstoffer, især kvælstof. Producerede tørstoffer har en værdi som jordforbedringsmiddel, pottejord eller kompost.
Systemer til biogasgenvinding består af et system med anaerob rådnetank og biogasopsamling. Det kan også omfatte et forbrændingssystem til at afbrænde biogassen på stedet og producere varme, elektricitet eller varmt vand. Metanindholdet i biogas kan ligge fra 50 til 80 procent, hvilket gør biogas til en brændsel, der brænder rent. For de fleste husdyrproducenters vedkommende opvejer brugen af biogas på stedet andre energianvendelser og sænker dermed driftsomkostningerne. Andre større producenter sælger energien, enten via tilslutning til et naturgasnet eller ved at generere elektricitet, der sendes via el-forsyningsnettet.

Xylem-pumper og -mixere sænker omkostninger og styrker driftssikkerheden

Blanding i rådnetank bevarer væskens homogenitet, fordeler bakterierne jævnt, opretholder ensartede temperaturforhold og forebygger dannelsen af varme- og densitetslag for at maksimere biogasproduktion. Forholdene i en anaerob rådnetank eller gæringsanlæg er barske. Flygt-dykmixere er robuste, bygget til at modstå barske miljøer og levere mange års driftssikker brug til de lavest mulige levetidsomkostninger.

Xylems Flygt-mixere med lav hastighed egner sig ideelt til forhold i rådnetank og kombinerer store diametre med langsomme hastigheder for at generere maksimal kraft med et minimum af energiforbrug. Med flere tilgængelige modeller kan Xylems hydraulikingeniører skræddersy et system efter egenskaberne for materialet (procent tørstoffer) samt tankens størrelse og form for at sikre fuldstændig, produktiv og energieffektiv blanding.

Xylem har også Flygt-pumpesystemer og -mixere til andre faser i gødningshåndtering. Uanset om du skal overføre gødning fra stalde til opbevaringsenheder, eller blande endelige opbevaringstanke eller pumpe ud til lastvogne, så har Xylem en driftssikker pumpe eller mixer, der opfylder systemkravene.
Fra stald eller feedlot, til rådnetank til opbevaring til mark – Xylems Flygt-pumper og -mixere hjælper husdyrproducenter med at håndtere gødning sikkert og omkostningseffektivt. Beskyttelse af miljøet, reduktion af driftsomkostninger, forenkling af gødningshåndtering – det er forskellen ved Xylem.