Flygt Grinder-pumper Flygt DXG 25-11

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Anvendes til krævende findelingsopgaver
  • Ikke-tilstoppende design
  • Pålidelig drift
  • Kraftig skæreanordning
  • Fås med integreret niveaukontakt

KOMPAKT, HÅRDTARBEJDENDE GRINDER-PUMPE TIL KRÆVENDE OPGAVER

Flygt DXG 25-11 er en kompakt, højtydende, dykket pumpe med motorhus i rustfrit stål og pumpehus i støbejern. Tør motor med isolering i F-klassen og dobbelt tætningssystem. Glimrende til pumpning af spildevand i boliger og kommercielle bygninger samt inden for landbruget. Grinder-pumpen reducerer affaldsindhold til en tyndtflydende masse, der kan pumpes gennem systemets små rør. Flygt DXG 25-11's primære anvendelse ligger inden for tryksatte spildevandssystemer, der ofte bringes i anvendelse, når områder med fladt land, bakket topografi, sten og klipper i jordoverfladen eller højt grundvandsspejl giver store udfordringer for konventionelle systemer, der udleder spildevand vha. tyngdekraften.

Hvad enten du har brug for en enkelt grinder-pumpe, en komplet pumpestation eller et helt spildevandssystem, så tilbyder Xylem en smart og økonomisk løsning til bortleding af spildevand til den nærmeste pumpestation eller hovedkloakledning.

DRIFTSSIKKERHED

Flygt DXG 25-11 er udviklet med henblik på at kunne håndtere alle udfordringer i et spildevandssystem. Pumpen leveres med et unikt pumpehjul, der giver optimal hydraulisk effektivitet, samt en skæreenhed til krævende opgaver, som knuser partiklerne, så de bliver så små, at spildevandet nemt kan transporteres gennem systemets små rør.

Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

  • Dobbelt tætningssystem. Ydre mekanisk tætning i siliciumcarbid. Indre læbetætning i nitrilgummi.
  • Den hydrauliske del er fremstillet af robust og slidstærkt støbejern, og motorhuset er af rustfrit stål.
  • Aksel i rustfrit stål AISI 304.

 

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Technical Brochure