It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tier 4

KONSEKVENSERNE FOR DIG AF BESTEMMELSERNE VEDRØRENDE TIER 4-EMISSION

Den amerikanske miljøstyrelses (EPA) Clean Air Act fastsætter emissionsreduktionsstandarder for dieselmotorer. Standarderne kræver en reduktion af forurenende stoffer i de seks almindelige kriterier – partikler, ozon, svovldioxid, nitrogenoxider (NOx), kulilte og bly. Implementering af standarderne har fundet sted i faser, eller tiers, hvor tidsfristen for overholdelse af den endelige fase – Final Tier 4 (FT4) – nu nærmer sig.

Dieselmotorer i alle industrier, i alle applikationer, fra marinemotorer i stor skala til små landskabsudstyrsmotorer, er underlagt disse bestemmelser. Selvom tidsfrister er betinget af motorstørrelse, vil kravene til FT4-motorer være fuldt implementeret for alle offroad dieselmotorer inden slutningen af 2018. 

Uanset om du arbejder inden for bygge/anlæg, minedrift, kommunalt spildevand eller på et industrianlæg, har du helt sikkert fokus på emissionsreduktionsteknologierne på FT4-dieselmotorer (Final Tier 4) til bærbare pumper. Xylem er her for at hjælpe. 

Få mere at vide klik her for at downloade vores Field Guide. I denne vejledning forklarer vores eksperter, hvordan vi afbalancerer generering af dieselkraft med vedligeholdelseseffektivitet, sikkerhed og miljømæssig ansvarlighed for at fortsætte med vores forpligtelse til at opnå den bedste ydelse og en grøn industri.