It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kølesystemer

Formålet med kølesystemet er at forebygge overophedning af motoren. Der er forskellige systemer på markedet til forskellige typer installationer. Kølemediet kan være luft, vand, olie osv.

Eftersom Flygt-pumper er dykpumper selv i tørinstallationer, er det ikke muligt at bruge ventilatorsystemer, der blæser luft gennem rotoren. Under alle omstændigheder er der ulemper ved ventilatorsystemer, for eksempel støj, indsugning af støv i motoren og varmeproduktion, der kan medføre en stigning i omkostninger til aircondition.

Det foretrækkes at køle med vand eller en blanding af glykol og vand i modsætning til olie. Vand og glykol giver bedre varmeoverførsel og kræver mindre energi til cirkulation end olie på grund af viskositeten.

I Flygt-pumper bruger vi en række forskellige systemer, der hver især er designet til optimal ydelse og effektivitet:

  • Direkte køling
  • Køling i lukket kredsløb
  • Integreret køling
  • Ekstern køling

Hvert af disse systemer har sit eget sæt applikationsområder.

Direkte køling

Direkte køling betyder, at pumpen køles af det omgivende vand eller luft. Det er et særdeles effektivt system til kolonneinstallerede pumper. Eftersom der ikke kræves nogen kølekappe eller noget kølesystem, er systemet enkelt. Køling med vand kræver, at pumpen er neddykket under drift. Hvis køling sker med luft, skal motorydelsen eller driftstiden reduceres.

Køling i lukket kredsløb – intern køling

Køling i lukket kredsløb betyder, at kølevæsken pumpes op gennem den smalle plads mellem den tynde indre kølekappe og statorhuset. Kølevæsken cirkuleres derefter nedad mellem den indre og ydre kølekappe og ned til kølebunden. Til sidst overfører kølebunden varmen fra kølevæsken til pumpemediet.

En af styrkerne ved køling i lukket kredsløb er, at det ikke er følsomt over for urenheder i pumpemediet.

Integreret køling

Integreret køling er et selvforsynende system. En del af pumpemediet cirkuleres fra pumpehuset op mellem kølekappen og statorhuset. Det nødvendige flow skabes med bagudbøjede blade på pumpehjulets top. Flowet ledes derefter ind og ud af kølekappen af en styrering. Luft fjernes automatisk fra systemet ved hjælp af luftventilationsrøret. Sedimentering i kølesystemet forebygges ved at holde vandets hastighed oppe i de kritiske områder. Hastighedsbegrænsninger skal kontrolleres for VFD-drift (drev med variabel frekvens).

Ekstern køling

Når kølevandet tilføres eksternt fra en direkte ledning eller af et cirkulerende kølesystem, kaldes det for ekstern køling. Ligesom køling i lukket kredsløb er dette system ikke følsomt over for urenheder i pumpemediet.

Eftersom kølevandsflowet ikke er afhængigt af driftshastigheden, vil en VFD-styring ikke forstyrre kølefunktionen.