It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Standardiserede pumpestationer

Et veludført pumpesumpdesign er kritisk for at sikre et pålideligt pumpesystem med lang levetid. En forkert designet pumpesump kan medføre ringe ydelse og mekaniske problemer med pumperne og andet udstyr. Flygt har udviklet en række standarddesign til spildevandspumpestationer, der sikrer pålidelig og effektiv pumpning. Omfattende fysisk test, pumpeapplikationsekspertise og mange års erfaring er bragt i spil for at optimere designet af disse stationer.

  • Med designet af en Flygt-pumpe har man forsøgt at opnå følgende:
  • Det mindst mulige fodaftryk til de lavest mulige omkostninger
  • Fjernelse af sedimentation og ophobning af faststoffer i sumpen
  • Pålidelig håndtering af varierende indløb
  • Indløb af høj kvalitet til hver pumpe under alle driftsforhold
  • Nem installation, vedligeholdelse og reparation

Vores standarddesign af vådbrønde er blevet verificeret ved CFD (numerisk beregning af væskedynamik) og fysisk skalamodeltest, samt er baseret på vores talrige referenceinstallationer på verdensplan. Tusindvis af pumpestationer, der arbejder driftssikkert rundt om på kloden, er vidnesbyrd om vores succes.

NUMERISK BEREGNING AF VÆSKEDYNAMIK

CFD (numerisk beregning af væskedynamik) er en raffineret computerbaseret, væskedynamisk designkode, der bruges til at simulere dynamiske væskeflows og -processer. Ved at udnytte CFD kan vi tilbyde et højt niveau af nøjagtighed i forudsigelse af væskeflows virkemåde, og i nogle tilfælde masseoverførsel, til en række forskellige situationer. Vores ingeniører kan modellere komplette pumper med roterende pumpehjul og komplekse systemer som pumpestationer, mixe- eller beluftningstanke.

Som hjælp til at evaluere og udvikle pumpeløsninger bruger Flygts ingeniører forskellige flowvisualiserings- og datareduktionsteknikker til at oversætte enorme mængder data, der genereres i simuleringsprocessen, til en forståelig form. Vi undersøger typisk alt fra de generelle flowmønstre i en pumpestation til de små detaljer i flowforholdene inden i pumpeindløbet. Vi leder efter risikoen for negative hydrauliske forhold og udvikler effektive og driftssikre løsninger.

Vi insisterer på at anvende den bedste CFD-software, der er kommercielt tilgængelig. Vi anvender rent faktisk den samme software som andre større højteknologiske industrier, for eksempel luft- og rumfart, bilindustri, energi, kemikalier og miljø. Vi sørger meget nøje for, at de numeriske simuleringer er i overensstemmelse med den målbare, fysiske realitet, der er typisk for vores applikationer. Det giver os en enestående ekspertise på området at arbejde udelukkende med forurenet vand, eftersom vi er eksperter i det analyserede medie. Men selv den bedste software er ikke nok: Vores fagkyndige CFD-modeludviklere, der er udstyret med PhD-grader og enorm erfaring inden for modellering af spildevandspumpesumpe, sørger for, at vi når frem til de bedste løsninger for dig.