It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tilpassede pumpestationer

Når vores standarddesign til pumpestationer ikke er hensigtsmæssigt til forholdene på stedet, kan vi hjælpe med at designe en tilpasset pumpestation baseret på projektkrav. Vores tekniske ekspertise og enorme erfaring bidrager til design af pumpestationer, der sammen med Flygt-pumper og -tilbehør sikrer et pålideligt og omkostningseffektivt projekt. Designene udarbejdes til at håndtere forskellige indløbsforhold, minimere ophobning af tørstoffer og arrangere flere pumpeenheder for at opnå en effektiv, veldesignet pumpesump.

Et af de overordnede designkrav til et sumpdesign er at tilvejebringe optimale indløbsforhold for pumperne. Det betyder, at det flow, der leveres til pumpeindløbene, er ensartet, stabilt og uden hvirvlen eller indblandet luft. Et andet kritisk aspekt er at minimere sedimentering og debris i stationen. Andre faktorer, der kan påvirke driften, for eksempel forhold på stedet, medietype og lokale forskrifter samt praksis, bør spille en vigtig rolle i design af stationer.

VERIFICERING AF DESIGNET

Til verificering af et design, når der kun er meget lille eller ingen tidligere erfaring, bruger vi CFD – numerisk beregning af væskedynamik. Det er en matematiske modellering af forslaget til designet af pumpesumpen, hvor flowmønsteret kan observeres under forskellige driftsforhold. Flygt var banebrydende for brugen af CFD til at verificere sumpdesign, og vi har anvendt metoden i mere end 30 år.

Vi bruger derudover fysiske skalamodeltest til at identificere løsninger til både eksisterende installationer og installationer i støbeskeen. Det har vist sig at være en langt billigere måde at bestemme mulige løsningers levedygtighed på end ved at prøve sig frem i fuld skala og som et alternativ til en CFD-analyse i visse tilfælde.