It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning og udvikling

FORSKNING OG UDVIKLING - UDVIKLING AF MORGENDAGENS LØSNINGER I DAG

Hvordan forbereder du dig på de fremtidige krav om løsning af vandudfordringerne?

Hos Xylem er det noget, vi tænker på hver dag. Hvilke nye behov og nye stoffer er der? Hvad er det næste trin, når det skal sikres, at lokalsamfund har rent og rigeligt vand? Hvordan kan spildevandshåndtering forbedres for at beskytte miljøet og nedstrømsbrugere? Hvordan kan disse processer bruges i andre industrielle applikationer? Hvordan kan vi gøre vores produkter og løsninger mere bæredygtige, energieffektive, sikrere og nemmere at betjene?

Xylems globale produktudviklingscentre undersøger svarene på disse spørgsmål. Vores tværfaglige ekspertteams kombinerer deres omfattende viden om behandling og transport af vand og spildevand med en forståelse af kravene fra de brancher, som vi betjener. Xylems engagement i forskning er drivkraften bag innovative løsninger, der skaber målbare fordele.

MANGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSCENTRE - MANGE LØSNINGER TIL MANGE UDFORDRINGER

Xylems ingeniører og videnskabsfolk finder hele tiden nye metoder til at behandle de nyeste problemfyldte kontaminanter via avanceret oxidations- og UV-processer på Wedecos udviklingscenter i Herford, Tyskland. Ud over desinfektion har avanceret oxidation og UV en række anvendelser, herunder blegning, behandling af farmaceutisk spildevand, efterbehandling af produkter og forbedret binding i belægningsprocesser, bare for at nævne nogle få. Xylems ingeniører udvikler processer for at imødekomme de mest krævende applikationer inden for en bred vifte af industrier, fra minedrift over pulp og papir til fødevarebehandling og selvfølgelig vand- og spildevandsrensning. Til desinfektion af spildevand har Wedeco det første europæiske UV-valideringscenter i fuld skala, som sikrer, at Wedecos UV-systemer valideres i overensstemmelse med de nyeste protokoller.

På Leopold-anlægget i Zelienople, PA, USA, fortsætter Xylems ingeniører med at forfine granulær mediefiltrering. Innovationerne forbedrer energieffektivitet og minimerer udskylningsvand. De har også udvidet anvendelsesområderne for denne proces ved at udvikle biofiltreringssystemer, der kombinerer biologisk behandling med filtrering. Med Clari-DAF-teknologi anvendes flotation under tryk til at assistere med lettere forurenende stoffer til både rensning af drikkevand og forbehandling til membranfiltreringssystemer, hvorved der leveres en løsning til giftig algeopblomstring.

Sanitaire forbedrer energieffektiviteten af iltoverførsel for spildevandsbehandling på deres anlæg i Brown Deer, WI. På det nyeste anlæg til test af iltning designer og evaluerer Xylems videnskabsfolk og ingeniører forbedringer i iltningsudstyr for at forbedre standardiltoverførselseffektivitet (SOTE) og energieffektivitet. Her udvikles næste generation af meget energieffektive, holdbare og effektive diffusere til mere bæredygtig behandling.

Xylem fortsætter med at udforske, udvikle, teste og dokumentere de teknologier, som industrier og samfund vil være afhængige af i morgen. Vores forsknings- og udviklingsteams arbejder hårdt på at sikre, at kunder er klar til, hvad der end dukker op. Udvikling af fremtidens løsninger i dag, det er vores forpligtelse.

Sammen kan vi gøre det. Lad os forberede os til fremtiden. Let's Solve Water