Rapport: Værdien af vandoplysninger

Offentlige vanddatasystemer er vitale for mange forskellige brugere, men leverer i øjeblikket ikke
på et stabilt niveau. Faktisk er tilgængeligheden af offentlige vanddataservices
faldet over tid til trods for stigende vandmangel (forårsaget af efterspørgsel) og
variabilitet (forårsaget af udbud). Stigninger i befolkningsvækst og klimaforandringer
gør kun disse globale belastninger større. Ved ikke at investere i nøjagtige data om vandressourcer
får vi slet ikke nok ud af pengene.

Vanddata er en væsentlig del af målene for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af
FN i 2015, men endnu vigtigere hjælper de lokale og nationale samfund
med at levere vandressourcer til offentligheden. Beslutningstagere har for tiden bind for øjnene, da de
ikke har tilstrækkelige vandoplysninger, hvilket gør det svært at forberede sig på fremtiden.

Denne rapport indeholder:

● En vurdering af fordelene ved omfattende offentlige vanddatasystemer
● Et opråb om handling for at afslutte denne "datatørke" i offentlig vanddatainfrastruktur
● Xylems anbefalinger til handlinger, som beslutningstagere bør udføre nu

Download rapporten for at få oplysninger om den aktuelle tilstand af offentlige vandoplysninger, hvad der
mangler, og hvilke skridt vi skal tage globalt for at sikre, at vand fortsat er
tilgængeligt til trods for en mindre forsyning.

Download rapport