Global Citizenship

Omdrejningspunktet i vores indsats for globalt medborgerskab er Xylem Watermark, vores signaturprogram for borgerskab og social investering. Det er udarbejdet og udviklet for at sørge for og beskytte sikre vandressourcer i lokalsamfund verden over og er således et enestående eksempel på en virksomhedsindsats, der gør en social forskel.
 
Via Xylem Watermark og i samarbejde med flere vigtige non-profit-partnere sørger vi for uddannelse i sikkert vand, sanitet og hygiejne på skoler og i lokalsamfund i udviklingslandene. Programmet leverer også nødhjælp i form af finansiering og udstyrsdonationer i kølvandet på katastrofer, hvor det er et problem at skaffe rent og sikkert vand. Vi finansierer også projekter til nedbringelse af katastroferisiko, hvor vandressourcer sikres i sårbare lokalsamfund, inden katastrofen rammer. Siden 2008 har Xylem Watermark via strategiske partnerskaber, medarbejderengagement og innovative vandløsninger nået ud til over to millioner mennesker verden over.
 
Xylems medarbejdere kan deltage i Xylem Watermark på flere forskellige måder. De kan yde økonomiske bidrag til Xylem Watermark Fund til støtte for vores non-profit-partnere, og disse midler matches af Xylem (op til 5.000 USD pr. medarbejder om året). Medarbejderne kan fungere som Champions og fremme programmet på deres lokationer, og de kan deltage i globale ture for frivillige, der afholdes hvert år for at analysere lokale vandsystemer, indsamle data, overvåge vandforsyninger og, vigtigst af alt, interagere med vores ydelsesmodtagere og vores partnere i marken på de lokaliteter, hvor vi opererer.
 
På lokalt niveau støtter Xylems medarbejdere også deres lokalsamfund på utallige andre måder. Vi har en afgørende tilstedeværelse i hundredvis af små og store byer verden over, og Xylems medarbejdere, som bor og arbejder der, ved bedst, hvordan man kan hjælpe deres hjembyer og naboer. Som virksomhed har vi et stærkt ønske om at løse vandproblemer, og vores sociale investeringer er en vigtig metode til at opnå dette over hele verden.