Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

ICEAS installatie RWZI Weesp

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de nieuwe ICEAS in gebruik genomen. In februari 2018 zijn de eerste plannen ontstaan om in Weesp een ICEAS rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te installeren. Uniek aan de ICEAS-installatie is dat het zuiveringsproces maar in één tank plaatsvindt, waar dit proces normaal in meerdere tanks gebeurt. Dit geeft met oog op de toekomst meer ruimte voor ontwikkelingen.

De voorganger van deze ICEAS-installatie is gebouwd in 1974 en was na jarenlange dienst aan vervanging toe. De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie werkte nog met oxidatiebedden, een technologie die nauwelijks meer wordt toegepast in Nederland. Daarnaast werd het steeds moeilijker om aan verschillende vergunningseisen te voldoen. Op het gebied van Stikstof had het waterschap een tijdelijke vergunning met ruimere eisen. “De realisatie van de nieuwe zuivering maakt een einde aan deze ongewenste situatie”’, stelt het waterschap.

Render_2018_12_20_15_1_25_Camera (4).jpg

Bouwteam

Bij dit project dat een aanneemsom had van 13,9 miljoen euro (exclusief BTW) zijn meerdere partijen betrokken geweest. Mobilis is de hoofdaannemer, daarnaast zijn bij de bouw ook Tauw, Pannekoek GWW, RWB Waterservices, Moekotte, Croonwolter&dros en Xylem betrokken geweest. Er is gewerkt met een contract voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) voor design & construct met één jaar onderhoud. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in de aanbesteding geen specifieke technologie voorgeschreven, maar de ICEAS-technologie bood de beste oplossing voor de RWZI in Weesp.

Technologie

De ICEAS-zuivering werkt volgens een cyclische zuiveringsproces (reageren, bezinken en decanteren). Het is volledig geautomatiseerd en de aanvoer blijft continue. Met een ICEAS kan flink worden bespaard op ruimte en bouwkosten, omdat de cyclus plaatsvindt in slechts één zuiveringstank. Het voordeel hiervan is dat er op de grond die overblijft plaats is voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een extra zuiveringsstap. ICEAS verbruikt relatief weinig energie. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 23 kWh/i.e. verwijderd. De nieuwe zuivering Weesp zal minder dan 19,5 kWh per i.e. verwijderd gebruiken. De Inwonerequivalent (i.e.) is in Nederland een eenheid van vervuiling. Het is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die een persoon in huis veroorzaakt en is gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal produceert.

Klimaatbestendig

Er is ook rekening gehouden met de toekomst. Nu we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval, is RWZI Weesp zo ingericht dat de zuivering gewoon kan blijven werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn hoger aangelegd. Ook zal het influent-gemaal van de zuivering blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de RWZI worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen.

Bespaar op uw energieverbruik

Xylem's ICEAS Advanced SBR minimaliseert energieverbruik tot 50% dankzij de hoog-efficiënte beluchtingsgrid en ventilatortechnologie samen met geavanceerde regelaar en instrumentatie die innovatieve algoritmes gebruiken om het proces te regelen.

Top Line Xylem Blue.png