Algemene voorwaarden

Juridische voorwaarden

Xylem en zijn uitvoerende divisies en dochterondernemingen (gezamenlijk "Xylem") onderhouden en gebruiken deze en andere websites (gezamenlijk de "Xylem Sites") uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Registratie voor sites

Sommige pagina´s van de websites van Xylem kunnen beveiligd zijn met een wachtwoord. In het belang van de veiligheid en de bescherming van de bedrijfstransacties, hebben alleen geregistreerde gebruikers toegang tot deze pagina´s. Xylem behoudt zich het recht voor om registraties te weigeren. Xylem behoudt zich in het bijzonder het recht voor om registratie verplicht te maken voor sites die voorheen voor iedereen toegankelijk waren. Xylem heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van reden, een gebruiker het recht van toegang tot een met wachtwoord beveiligd deel te weigeren door de gebruiker te blokkeren, vooral als deze gebruiker:

  • Valse gegevens heeft gebruikt om zich te registreren;
  • Deze algemene voorwaarden schendt
  • Zijn/haar zorgplicht negeert met betrekking tot gebruikersgegevens
  • Een geldende wet overtreedt in de toegang tot of het gebruik van de Xylem website Site
  • De Xylem website gedurende een lange periode niet heeft bezocht.

  •  Voor de registratie dient de gebruiker correcte informatie te verstrekken en, daar waar informatie op den duur kan veranderen, deze informatie ook actualiseert (daar waar mogelijk: online) zonder onnodige vertraging. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat diens e-mailadres, zoals dat aan Xylem is doorgegeven, te allen tijde actueel is en een adres bekend is waarop men de gebruiker kan bereiken.

  • Na registratie ontvangt de gebruiker een toegangscode, die bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord ("Gebruikersgegevens"). Bij de eerste keer dat de gebruiker zich toegang verschaft, dient hij of zij het wachtwoord, dat Xylem heeft verstrekt om de eerste keer te kunnen inloggen, te wijzigen in een wachtwoord dat alleen de gebruiker kent. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn of haar gegevens bekijken of aanpassen, of zijn of haar toestemming intrekken om de gegevens te mogen gebruiken.

  • De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de gebruikersgegevens niet kenbaar worden gemaakt aan derden en is verantwoordelijk voor alle transacties en andere handelingen die met deze gebruikersgegevens worden verricht. Aan het einde van elke online sessie dient de gebruiker zich af te melden van websites die voor toegang beveiligd zijn met een wachtwoord. Als de gebruiker zich bewust is van het feit dat anderen misbruik maken van de gebruikersgegevens, dient de gebruiker Xylem daar zonder onnodige vertraging schriftelijk van in kennis te stellen, of via een e-mail. Na ontvangst van deze kennisgeving zal Xylem de toegang tot de delen van de websites die met een wachtwoord beveiligd zijn, voor de betreffende gebruikersgegevens blokkeren. Toegang voor de gebruiker zal uitsluitend mogelijk zijn als de gebruiker hiertoe bij Xylem een aanvraag indient of zich opnieuw registreert.

  • De gebruiker mag op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om zijn of haar registratie te beëindigen, mits de beëindiging geen schending van de juiste werking of contractuele relatie impliceert. In dat geval zal Xylem alle gebruikersgegevens en alle overige, persoonlijk identificeerbare gegevens van deze gebruiker verwijderen, zodra deze gegevens niet meer nodig zijn.


Informatie en documenten

Door het gebruik van de Xylem Sites, of documenten, materialen of informatie (hierna "Materiaal") daarvan te downloaden, gaat u akkoord met de juridische voorwaarden die in deze kennisgeving vermeld staan. Als u zich niet aan deze juridische voorwaarden wilt houden, verzoeken wij u de websites onmiddellijk te verlaten en geen Materiaal van deze website of elke andere website van Xylem te gebruiken of te downloaden.

Internationale gebruikers, keuze van wet en jurisdictie

Geacht wordt dat de Xylem Sites en alle Materialen daarin worden geleverd in de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika en u gaat ermee akkoord dat de wet die deze juridische voorwaarden of uw gebruik van een Xylem Site dekt, de wet van de staat New York is, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. U gaat er voorts mee akkoord dat eventuele geschillen die krachtens deze juridische voorwaarden of uw gebruik van een Xylem Site ontstaan, uitsluitend zullen worden ingediend aan de rechtbank in de staat New York en dat u geen jurisdictie in een andere rechtbank of tribunaal elders ter wereld zoekt. Xylem verklaart niet dat het Materiaal op de Xylem Sites geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Toegang tot het Materiaal is verboden vanaf gebieden waar het Materiaal onrechtmatig is.

Websites van derden

Voor uw gemak kan Xylem verwijzingen aanbrengen naar andere websites die door andere entiteiten beheerd worden, maar Xylem geeft geen garanties en verklaringen omtrent een gekoppelde website en impliceert geen samenwerkingsverband of deelgenootschap met dergelijke websites. Het bezoeken of gebruiken van een gekoppelde website geschiedt uitsluitend op eigen risico.

Disclaimers

Alle materialen op, gedistribueerd door of toegankelijk vanaf, de Xylem sites worden verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar," zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Sommige jurisdicties staan geen uitsluiting toe van bepaalde garanties en voorwaarden, zodat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing hoeft te zijn.

Xylem geeft geen garantie over de nauwkeurigheid of de volledigheid van de Materialen, inclusief, maar niet beperkt tot de betrouwbaarheid van een advies of verklaring die weergegeven staat of gedistribueerd wordt door de Xylem sites, en uw afhankelijkheid van dergelijke materialen, advies, verklaring of informatie geschiedt op eigen risico.

Xylem is niet aansprakelijk voor schade, inclusief schade door virussen die uw computeromgeving of andere apparatuur kunnen infecteren door uw gebruik van een Xylem site of het downloaden van materialen daarvan.

Beperkingen van schades

Xylem is niet aansprakelijk voor directe, speciale, indirecte, vervolgschade, straf of andere schade van welke aard dan ook als gevolg van welke oorzaak dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot het gebruiksverlies, verlies van inkomsten, of gegevensverlies, hetzij in actie onder de theorieën van contract, verwaarlozing, of strikte aansprakelijkheid of anderzijds, dat is ontstaan door, of op enige wijze gekoppeld is aan het gebruik van een Xylem site of materialen, informatie of documenten op, of geopend via een Xylem site.

Beperkte licentie

Door het accepteren van de hierin vermelde juridische voorwaarden: gaat u ermee akkoord geen verwijzingen naar dieper gelegen delen van een Xylem Site te plaatsen voor welk doel dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Xylem; en, Xylem verleent u toestemming voor het bekijken, downloaden en kopiëren van al het Materiaal mits, (a) alle auteursrechtelijke en eigendomsvermeldingen behouden blijven, (b) de Materialen niet openbaar gepubliceerd worden, openbaar gedistribueerd worden, of op enige wijze gemodificeerd worden en dat beeldmateriaal niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst wordt gebruikt, en (c) alle Materialen uitsluitend worden gebruikt voor informatieve doeleinden en niet-commercieel of persoonlijk gebruik.

Informatie verstrekt door u

Stuur vertrouwelijke of bedrijfsinformatie niet via een Xylem Site naar Xylem. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u ons toestuurt niet geacht wordt vertrouwelijk te zijn of bedrijfsgerelateerde informatie bevat en u verleent Xylem een onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze vergunning voor het gebruiken, reproduceren en distribueren van dergelijke informatie.

Wijzigingen

Xylem heeft het recht om deze juridische voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen treden in werking vanaf het moment dat dergelijke gewijzigde of aangepaste juridische voorwaarden op de Xylem Sites geplaatst worden. Het gebruik door u van een Xylem Site nadat de aangepaste of gewijzigde juridische voorwaarden geplaatst zijn, betekent dat u akkoord gaat met de aangepaste of gewijzigde juridische voorwaarden. U dient de juridische voorwaarden op de Xylem Sites regelmatig te lezen om u op de hoogte te stellen van de dan geldende juridische voorwaarden.

Standaard algemene aankoopvoorwaarden