Gemeentelijk water en afvalwater

Voor gemeentelijke afvalwaterzuivering hebt u meer nodig dan apparatuur. U hebt oplossingen nodig.

Afvalwaterbehandeling. In sommige opzichten kan niets eenvoudiger zijn. Door gebruik te maken van de kracht die de natuur gebruikt om rivieren en stromen te reinigen - lucht, microben, zwaartekracht, licht - heeft de afvalwaterindustrie een revolutie teweeggebracht in rioolzuivering en gezondheid gebracht voor gemeenschappen, rivieren, beken, meren en oceanen.

De eisen van vandaag zijn echter verre van eenvoudig. Iedereen moet meer doen met minder. Om tarieven betaalbaar te houden, beheren machinisten met minder financiering, minder personeel, minder ruimte, minder energieverbruik. U moet meer doen - meer behandeling naarmate de lijst met parameters voor lozingsvergunningen groeit. BOD, COD, TSS, fecale coliformen - ja. Maar ook stikstof, fosfor, metalen, andere ziekteverwekkers en farmaceutische resten.

Oudere systemen moeten originele apparatuur vervangen en upgraden. Tegelijkertijd worden nutsbedrijven uitgedaagd om slimmer te behandelen, meer behandeling uit dezelfde footprint te halen, het energieverbruik te verminderen en geavanceerde processen toe te voegen. Nieuwere fabrieken moeten de toekomst voorspellen, uitbreidbaarheid plannen en strengere limieten voorzien.

Wanneer het water de fabriek verlaat, is het geen afvalwater meer, maar een zeer waardevolle hulpbron. Het is klaar voor hergebruik, soms direct, of door downstream-gebruikers, industrie├źn, drinkwaterinstallaties of het ecosysteem dat voor de hele levensduur van uw water afhankelijk is

Wastewater Collection
Municipal Wastewater Treatment Wastewater Collection
Ontzilting en waterbehandeling
Gemeentelijk water en afvalwater Ontzilting en waterbehandeling
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater