Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Voedingsmiddelen industrie

Water- en energie-efficiëntie - belangrijk voor de voeding- en drankindustrie

De wereldbevolking blijft groeien en het voeden van de wereld op een duurzame wijze is een globale uitdaging. Water staat hierbij centraal, aangezien voedselproductie de grootste consument van water is. Het verminderen van de watervoetafdruk voor voedselproductie is een centraal doel van de voeding- en drankenindustrie.

Om dit effectief te doen, moet de voeding- en drankverwerkende industrie elk aspect van het waterverbruik beheren. Managers moeten ervoor zorgen dat elke druppel telt, van het transporteren van bronwater uit putten of oppervlaktewater tot het behandelen van water dat wordt gebruikt bij de productie van voeding en intern hergebruik binnen de verwerkingsfaciliteiten, tot afvalwaterbehandeling en -afvoer.

Met innovatieve producten en servicevermogen leveren wij oplossingen die energiezuinig, betrouwbaar en in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften, normen en wetten.