Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Systeemcomponenten Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Biologisch afvalwaterzuiveringssysteem
  • Continuous SBR(sludge Batch reactor) zuivering met eenvoudig en robuust procesontwerp.
  • Geschikt voor debieten van 100 m3/dag tot 300.000 m3/dag. Is in staat om grote schommelingen in het aanvoer debiet te verwerken tot wel 6x DWA (Droogweeraanvoer)
  • Eenvoudige, intuïtieve, tijdgebaseerde regeling
  • Verwijdert BZV, stikstof en fosfaat
  • Vermindert energieverbruik tot wel 50%
  • Kleine voetafdruk, door afwezigheid van nabezinktanks en retourslibsysteem
  • Wereldwijd al zo’n 1.000 locaties waar de ICEAS wordt ingezet

ICEAS biedt eenvoudige bediening en betrouwbare resultaten

De Sanitaire ICEAS Continuous SBR is een biologisch afvalwaterzuiveringssysteem met continue aanvoer welke één groot voordeel heeft ten opzichte van een conventionele zuivering: beluchting en bezinking vinden bij ICEAS Continuous SBR in één bassin plaats. Het is volledig geautomatiseerd en omvat een volledig geïntegreerd procesontwerp bestaande uit een beluchtingssysteem inclusief blowers, pompen, mengers, bewakings- en regelapparatuur en een uitgebreid procesbesturingssysteem.

In tegenstelling tot conventionele zuiveringen zijn er geen nabezinktanks en retourslibsysteem nodig.

Het volledige proces vindt in één bassin plaats. Voor de bedrijfszekerheid wordt geadviseerd om minimaal twee bassins te installeren die parallel aan elkaar functioneren. Om piekbelasting in energieverbruik te voorkomen, werken de bassincyclussen asynchroon. De continue toevoer wordt gelijkmatig verdeeld over alle bassins, de bediening en bedrijfsvoering wordt hierdoor vergemakkelijkt.

Het door Xylem ontworpen procesbesturingssysteem is gebaseerd op een eenvoudige tijdgebaseerde regeling. Vanwege dit proces is het makkelijk om de prestaties van de installatie te optimaliseren, onderhoud te voorspellen en dus de operationele kosten te beperken.

Xylem's ICEAS Continuous SBR kan debieten verwerken van 100 m3/dag tot 300.000 m3/dag. Dankzij het unieke bassinontwerp en de actief gestuurde decanter, kan de ICEAS Continuous SBR tot zes keer het gemiddelde DWA verwerken. Hierbij kan ten aller tijden de gewenste effluentkwaliteit worden gegarandeerd voor het gehele aanvoerdebiet. Het ICEAS proces is ontworpen om stikstof en fosfaat vergaand te verwijderen.

Door gebruik te maken van de continue SBR technologie is het mogelijk om piekbelasting op te vangen. Dit kan door de totale duur van de batchprocessen te verkorten.

Levenslange efficiëntie

Het energieverbruik kan door de ICEAS Continuous SBR tot wel 50% verminderd worden. Dit wordt gerealiseerd dankzij het efficiënte beluchtingssysteem in combinatie met Xylem’s geavanceerde regeling en instrumentatie. De ICEAS Continuous SBR is een compacte installatie. Er wordt bij de bouw gebruikgemaakt van minder grondstoffen waardoor er tot wel 30%  bespaard wordt op de footprint. Ook resulteert dit in een lagere investering dankzij lagere bouwkosten en minder grondgebruik.

Xylem’s SBR-systemen worden ook doorgaand geoptimaliseerd door Xylem's OSCAR procesbesturing. OSCAR combineert een geoptimaliseerd energieverbruik met de op dat moment benodigde zuiveringsprestaties. Daarnaast zijn ook geavanceerde functies zoals de geautomatiseerde slibleeftijdsregeling (SIMS), ammoniumregeling (NURO) beschikbaar en communicatie met diverse SCADA-systemen mogelijk.

Met wereldwijd al zo’n 1.000 installaties, kan Xylem een geoptimaliseerde flexibele oplossing ontwerpen die voldoet aan zowel huidige als toekomstige vereisten.

Systeemcomponenten

Systeemcomponenten

Blowers

Blowers

Een breed aanbod van blowers is beschikbaar voor elke beluchtingsbehoefte. Deze betrouwbare, energiezuinige en eenvoudig te onderhouden blowers, zorgen voor een geoptimaliseerd beluchtingssysteem.

Beluchters

Beluchters

In afvalwaterbehandelingsprocessen helpt de beluchting een gezonde aerobe omgeving te bereiken voor biologische afbraak van organische stoffen. Beluchting wordt beschouwd als het meest energie-intensieve proces in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het gaat hierbij tot wel 65% van het totale energieverbruik. Onze brede selectie beluchters heeft zich bewezen met meer dan 22 miljoen geïnstalleerde installaties wereldwijd. De uitgebreide expertise van Xylem zorgt voor de juiste productselectie met een goed ontwerp. Het resultaat zijn systemen met bewezen betrouwbaarheid op lange termijn en de laagste totale operationele kosten.

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure