Visteelt

Aquacultuur - een grotere vraag biedt enorme mogelijkheden

Aquacultuur is snel aan het uitbreiden en evolueren. Vandaag wordt 50 procent van de wereldwijd geconsumeerde vis geleverd door aquacultuur. De afhankelijkheid van aquacultuur zal naar verwachting blijven toenemen, veel sneller dan de groeisnelheid van andere vleesproductie. Deze groeiende afhankelijkheid van aquacultuur biedt enorme kansen, maar vergroot ook de risico's voor producenten.

Naarmate de druk om de gewasopbrengsten te verhogen groter wordt, groeit de bezorgdheid over de impact van open visteeltsystemen op het milieu en wilde vissoorten door ziekten en grotere productie van afval. Tegelijkertijd zijn vissen en schaaldieren die in open systemen worden gekweekt, vatbaar voor ziekten die voorkomen in de natuurlijke habitat en zijn ze afhankelijk zijn van rivier- of oceaanstromingen om afvalproducten weg te voeren en de juiste condities te behouden. Het implementeren van effectieve bioveiligheidsmaatregelen die nodig zijn om inheemse soorten te beschermen en een ziektevrije omgeving voor een gezond gewas te verzekeren, is moeilijk in open systemen. Deze factoren hebben de vraag verhoogd naar systemen op land waarbij gekweekte vis en schaaldieren worden gescheiden van hun wilde soortgenoten.

Gesloten systemen, systemen in tanks zoals recirculerende aquacultuursystemen (RAS) of doorstroomsystemen, zorgen voor scheiding van inheemse soorten en maken een verhoogde productie mogelijk. Deze ingesloten systemen maken het mogelijk om optimale omstandigheden te creëren voor de gezondheid van gewassen, waardoor de opbrengst en kwaliteit verbeteren. RAS gebruikt zelfs minder water.

Een verhoogde productie verhoogt echter ook het risico. De vergelijking is eenvoudig - slechte waterkwaliteit en overvolle omstandigheden leiden tot stress en ziekte. Het is cruciaal om de wateromgeving te controleren die nodig is om de gezondheid van de vissen te ondersteunen. Maar de besturing van conventionele RAS en doorstroomsystemen is te complex en moeilijk te bedienen en onderhouden. Wanneer een procesonbalans snel voor een uitbraak kan zorgen die de volledige oogst vernietigt, dan is het van cruciaal belang om over informatie te beschikken die nodig is om snel de juiste omstandigheden te herstellen.