Felhasználási feltételek

Jogi feltételek

A Xylem, valamint annak operatív részlegei és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „Xylem”) kizárólag tájékoztatási céllal tartják fenn és üzemeltetik a jelen webhelyet és további webhelyeket (a továbbiakban: „a Xylem webhelyei”).

Regisztrálás a honlapokon

A Xylem webhelyeinek egyes oldalait jelszó védheti. Az üzleti tranzakciók biztonsága érdekében kizárólag regisztrált felhasználók férhetnek hozzá ezekhez a honlapokhoz. A Xylem fenntartja magának a jogot a regisztráció megtagadására. A Xylem kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a korábban szabadon hozzáférhető honlapok hozzáférését a későbbiekben regisztrációhoz kösse. A Xylem bármikor indoklás nélkül jogosult megtagadni a hozzáférést a jelszóval védett területhez a felhasználó blokkolásával, különösen ha a felhasználó:

  • Hamis adatokat ad meg a regisztrációnál.
  • Megsérti a jelen feltételeket.
  • Nem teljesíti a felhasználói adatokra vonatkozó gondoskodási kötelezettségét.
  • Bármely hatályos jogszabályt megsért a Xylem webhelyéhez történő hozzáférés vagy annak használata kapcsán.
  • Hosszú időn át nem használja a Xylem webhelyét.

  •  A regisztrációhoz a felhasználónak pontos adatokat kell megadnia, és módosulásuk esetén indokolatlan késedelem nélkül frissítenie kell őket (lehetőség szerint online). A felhasználónak gondoskodnia kell róla, hogy a Xylemnek megadott e-mail címe aktuális legyen, és hogy a Xylem azon bármikor el tudja őt érni.

  • Regisztrációkor a felhasználó hozzáférési kódot kap, ami egy felhasználói azonosítóból és egy jelszóból áll ("Felhasználói adatok"). A felhasználónak az első bejelentkezés után meg kell változtatnia a Xylemtől kapott jelszót. A Felhasználói adatok segítségével a felhasználó megtekintheti és módosíthatja adatait, illetve visszavonhatja az adatok feldolgozására adott felhatalmazását.

  • A felhasználónak gondoskodnia kell róla, hogy a Felhasználói adatok ne legyenek hozzáférhetőek harmadik fél számára, továbbá a felhasználó felelős a Felhasználói adatokkal végzett minden tranzakcióért és egyéb műveletért. Az online munkamenetek végeztével a felhasználónak ki kell jelentkeznie a jelszóval védett webhelyekről. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik fél visszaél az ő Felhasználói adataival, erről írásban vagy e-mailben haladéktalanul értesítenie kell a Xylemet. Az értesítő kézhezvétele után a Xylem megtagadja az ezen Felhasználói adatokkal való hozzáférést a jelszóval védett területektől. A felhasználó csak akkor tud hozzáférni a honlapokhoz, ha ezt kérvényezi a Xylemtől, vagy ha újból regisztrál.

  • A felhasználó bármikor kérheti írásban a regisztrációja megszüntetését, feltéve, hogy ez nem akadályozza a szerződéses jogviszony megfelelő teljesítését. Ez esetben a Xylem minden Felhasználói adatot és egyéb tárolt, személyazonosítására alkalmas adatot eltávolít, amint ezekre az adatokra nincs többé szükség.


Információ és dokumentumok

A Xylem honlapok használatával, valamint a Xylem honlapokról történő dokumentumok, anyagok és információk (a továbbiakban "Anyagok") letöltésével Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban foglalt Jogi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el ezeket a Jogi feltételeket, úgy azonnal hagyja el az oldalt, és ne töltsön le és ne használja az ezen vagy más Xylem honlapokon található Anyagokat.

Nemzetközi felhasználók, törvény és törvénykezés megválasztása

A Xylem honlapokat és az azokban foglalt Anyagokat az Egyesült Államok New York államából szolgáltatjuk, és Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi feltételekre és a Xylem honlapok használatára vonatkozóan New York állam törvényei vonatkoznak. Ön elfogadja továbbá, hogy a jelen Jogi feltételekkel vagy a Xylem honlapok használatával kapcsolatban felmerülő vitás esetekben New York állam bírósága a kizárólagos illetékes, és Ön nem fordulhat más bírósághoz. A Xylem nem vállal garanciát a Xylem honlapokon található Anyagok az Egyesült Államokon kívüli megfelelőségére és elérhetőségére. Azokon a helyeken, ahol az Anyagokhoz való hozzáférés illegális, azok elérése szigorúan tilos!

Harmadik felek webhelyei

Kényelmi szolgáltatásként a Xylem más jogi személyek által üzemeltetett webhelyekre vezető hivatkozásokat is rendelkezésre bocsáthat, ez azonban semmilyen kapcsolatot vagy társulást nem jelent a Xylem és az ilyen webhelyek között. A Xylem semmilyen garanciát vagy tényállítást nem nyújt az ilyen webhelyekhez. Ha ellátogat egy hivatkozott honlapra, akkor ezt saját felelősségére teszi!

Felelősség kizárása

A Xylem webhelyein található, azokon keresztül terjesztett vagy azokról elérhető valamennyi anyag adott formájában áll rendelkezésre, semmilyen – sem kifejezett, sem hallgatólagos – garanciát nem vállalunk velük kapcsolatban, ideértve egyebek között az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó garanciát. Egyes bíróságok nem teszik lehetővé a bennefoglalt jótállások kizárását – ebben az esetben ez a tétel Önre nem érvényes.

A Xylem nem garantálja az anyagok pontosságát és hiánytalanságát, ideértve egyebek között a Xylem webhelyein megjelenített vagy azokon keresztül terjesztett tanácsokat és nyilatkozatokat; az ilyen anyagokban, tanácsokban, nyilatkozatokban és információkban csak saját felelősségére bízhat meg.

A Xylem nem vállal felelősséget az esetleges károkért, ideértve azt is, ha a Xylem bármely webhelyéhez való hozzáférés vagy bármilyen anyag onnan történő letöltése következtében vírus fertőzi meg számítógépes berendezését vagy egyéb tulajdonát.

Korlátozott felelősség a károkért

A Xylem semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Xylem bármely webhelyének vagy a Xylem bármely webhelyén keresztül elért bármilyen anyagnak, információnak vagy dokumentumnak a használatából eredő vagy ezekhez bármilyen módon kapcsolódó semmilyen közvetlen, különleges, közvetett, járulékos, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb fajta kárért, függetlenül annak okától, ideértve egyebek között az üzemkiesést, a nyereségelmaradást és az adatvesztést, legyen annak alapja szerződés, gondatlanság, objektív felelősség vagy bármi egyéb.

Korlátozott licensz

A jelen Jogi feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Xylem kifejezett írásos engedélye nélkül a Xylem semmilyen webhelyére vezető mélyhivatkozást és kerethivatkozást nem használ semmilyen célra; valamint abba, hogy a Xylem azzal a feltétellel engedélyezi az Anyagok megtekintését, letöltését és másolását, hogy Ön (a) minden szerzői jogi és tulajdonjogi információt megőriz, (b) az Anyagokat nem teszi közzé, nem terjeszti nyilvánosan, semmilyen módon nem módosítja őket, és semmilyen grafikai elemet nem használ fel a hozzá tartozó szövegtől különválasztva, és (c) az Anyagokat kizárólag tájékoztató jelleggel, személyes, nem üzleti célra használja fel.

Az Ön által megadott adatok

A Xylem honlapokon keresztül ne küldjön bizalmas vagy tulajdonjog alatt álló adatokat a Xylemnek. Ön elfogadja, hogy az Ön által küldött információk nem minősülnek bizalmas vagy védett információnak, és a Xylemnek korlátlan, visszavonhatatlan, világszintű, jogdíjmentes engedélyt ad az ilyen információk felhasználására, reprodukálására és terjesztésére.

Változások

A Xylem fenntartja magának a jogot a jelen Jogi feltételek bármikori megváltoztatására. Az ilyen változtatások vagy módosítások azonnal hatályba lépnek, amint a változtatott vagy módosított Jogi feltételek kikerülnek a Xylem honlapjaira. Amennyiben a Xylem webhelyeit a módosított vagy megváltoztatott Jogi feltételek közzététele után is használja, ezzel elfogadja a módosított vagy megváltoztatott Jogi feltételeket. Időnként ellenőrizze a Xylem honlapjaira felkerülő Jogi feltételeket, hogy tisztában legyen az aktuális feltételekkel.

Általános beszerzési feltételek