Konfliktussal érintett ásványokkal kapcsolatos politikai nyilatkozat

A Xylem Inc. támogatja a „konfliktusok sújtotta térségként” jellemzett helyen, a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti részén és a környező országokban bányászott bizonyos ásványok kitermeléséhez kapcsolódó erőszak és emberijog-sértések befejezését. Az erőszak és a jogsértések miatt az Egyesült Államokban 2010-ben elfogadott, tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-törvény elrendelte, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) szabályokat fogadjon el az ezekkel a „konfliktusok sújtotta térségekkel” kapcsolatos közzétételi követelményekről. A konfliktussal érintett ásványok közé tartozik az ón, a tantál, a volfrám és az arany (közös angol rövidítésük „3TG”), függetlenül a beszerzésük, feldolgozásuk vagy értékesítésük helyétől. 

Ezek a szabályok az SEC felé időszakos jelentéstételi kötelezettséggel tartozó azon gyártókra vonatkoznak, amelyek konfliktussal érintett ásványokat tartalmazó termékeket gyártanak vagy ilyen termékek gyártására szerződnek, és az említett ásványok szükségesek e termékek működéséhez vagy előállításához. Az ilyen gyártók kötelesek tudakozódni ezen konfliktussal érintett ásványok eredetéről, és az így szerzett információkat jelentés formájában közölniük kell az SEC-vel. Ennek az új követelménynek az a célja, hogy elősegítse a KDK-ban és a környező országokban zajló, részben konfliktussal érintett ásványok kitermeléséből és értékesítéséből finanszírozott erőszakos konfliktus befejezésére irányuló humanitárius cél elérését.

A Xylem kötelezettségvállalása: 

 • A konfliktussal érintett ásványok ellátásával kapcsolatos SEC-szabályok és -előírások céljainak támogatása.
 • Célunk annak biztosítása, hogy csak olyan ónt, tantált, volfrámot és aranyat szerezzünk be a konfliktusok sújtotta térségből, amely konfliktusmentességet igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • E követelmények teljesítésének biztosítása és a beszállítók felkérése ellátási láncaik megfelelő átvilágítására annak biztosítása érdekében, hogy az említett fémek származási helye a következő legyen:
  • a konfliktusok sújtotta térségen kívüli bányák és kohók; vagy
  • független harmadik fél által konfliktusmentesnek minősített bányák és kohók, amennyiben a konfliktusok sújtotta térségből származnak. 

   Ez az átvilágítás magában foglalja beszállítóink felkérését az általuk lefolytatott átvilágítás eredményei írásos dokumentációjának bemutatására.
 • Annak biztosítása, hogy a beszállítók vagy egyéb érdekeltek valamennyi, a konfliktussal érintett ásványokhoz való hozzáállásunkkal kapcsolatos panaszának kezelése Beszállítói Ombudsmanprogramunkon vagy belső Ombudsmanprogramunkon keresztül történjen (a programokat Beszállítói magatartáskódexünk, illetve saját Magatartáskódexünk ismerteti, amelyet itt találhatók).

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a termékeinkben történő felhasználás céljából beszerzett bármely anyag, alkatrész vagy komponens olyan létesítményben kitermelt konfliktussal érintett ásványt tartalmaz, amely nem minősül konfliktusmentesnek, akkor minden tőlünk telhetőt menteszünk a termékek konfliktusmentesítése érdekében.


Matthew Pine
Elnök-vezérigazgató
Xylem Inc.