Vállalatirányítás és etika

A szervezeteknek sok mindenkit kell kiszolgálniuk – a dolgozókat, az ügyfeleket, a beruházókat, a szabályozó hatóságokat és a közösségeket.  A jó vállalatirányítás jól működő vállalatot eredményez, amelyben az összes említett fél megismerheti és megértheti a fontos döntéseket.  

A Xylemtől elvitathatatlan a jó vállalatirányítás.  Vállalati struktúránk és ellenőrzési rendszerünk előmozdítja a tisztességet, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a vállalatnál.  A felügyelet élén az igazgatótanács áll,  majd az üzleti gyakorlatunk monitorozására és a kockázatok minimalizálására szolgáló belső ellenőrzések következnek.  A mindezt kiegészítő átfogó etikai és megfelelőségi képzési és bejelentési rendszereknek köszönhetően munkatársaink meg tudják különböztetni a helyest a helytelentől, és ami legalább ennyire fontos: tudják, hova fordulhatnak, ha nem helyénvaló dolgot tapasztalnak.

Ezzel és számos egyéb módon is erősítjük az érdekeltek összes csoportjának bizalmát irányunkban.  A bizalom a fenntarthatóság elengedhetetlen összetevője.  Hiszünk benne, hogy hosszú távú, pozitív hatást gyakorlunk a világ vízügyi helyzetére, és hogy cégünk helyes irányításával valamennyi érdekeltben felkeltjük ugyanezt a hitet.​​

Ismerkedjen meg vállalatirányítási politikánkkal.  

 

                                                                     

Ha aggodalmának szeretne hangot adni, ezt megteheti a Xylem online bejelentési portálján, az integrity.xylem.com címen.  Internet-hozzáférés hiányában hívja a 888-995-9870 számot az USA-ban, az USA-n kívül pedig a +1-605-275-8765 számot.