Testreszabott átemelők

Ha a standard kialakítású átemelőink nem felelnek meg az adott telep feltételeinek, akkor segítünk a konkrét projekt követelményeinek megfelelő testreszabott átemelőt tervezni. Mérnöki szakértelmünknek és hatalmas tapasztalatunknak köszönhetően az általunk tervezett átemelők a Flygt szivattyúkkal és tartozékokkal együtt megbízható és költséghatékony működést biztosítanak. A változatos beáramlási feltételeknek megfelelő kialakítások minimalizálják a szilárd anyagok lerakódását, és több szivattyúegység összekapcsolásával átgondolt kialakítású, hatékony szivattyúzsompot hoznak létre.

A zsompkialakítás egyik legfontosabb követelménye az optimális beömlési feltételek megteremtése a szivattyúk számára. A szivattyúkba egyenletesen kell áramlania a folyadéknak, örvények és légzárványok nélkül. További fontos szempont az üledék és hordalék minimalizálása az átemelőben. A tervezéskor emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a működést befolyásoló egyéb tényezőkre, például a telepen uralkodó körülményekre, a közeg típusára, valamint a helyi előírásokra és munkamódszerekre.

A KIALAKÍTÁS ELLENŐRZÉSE

Az olyan kialakításokat, amelyekkel kapcsolatban még nincs elegendő tapasztalatunk, számítógépes folyadékdinamika (CFD) segítségével ellenőrizzük. A javasolt szivattyúzsomp-kialakítás matematikai modellezéséről van szó, amely lehetővé teszi az áramlási minták különféle üzemi körülmények közötti vizsgálatát. A Flygt mint a CFD zsompkialakítás-ellenőrzésre történő felhasználásának úttörője immár több mint 30 éve alkalmazza ezt az eszközt.

Emellett fizikai teszteket is végzünk méretarányos modelleken különféle megoldások kipróbálására a meglévő és tervezett rendszereinkben. A lehetséges megoldások életképességének ily módon történő ellenőrzése jóval olcsóbbnak bizonyult a próbálkozások és hibák módszerének teljes méretben történő alkalmazásánál, és több esetben bevált a CFD-elemzés alternatívájaként.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.