Biogasverzamelsysteem en mestbeheer

Alternatieve energieproductie kosteneffectief maken in commerciële omgevingen

Veebedrijven hebben al lang te maken met uitdagingen in verband met mest en proceswaterbeheer. De landbouwindustrie richt zich al jaren op geurbeheersing en milieubescherming, maar het bewustzijn over de bijdrage van landbouwbedrijven aan broeikasgassen en klimaatverandering heeft nieuwe ontwikkeling teweeggebracht om de emissie van methaan te beperken. Het Environmental Protection Agency (EPA) schat dat in de VS alleen al dierlijke mest ongeveer 2 miljoen ton methaan uitstoot, goed voor ongeveer 8 procent van de jaarlijkse antropogene methaanemissies in de VS. Om de uitstoot van broeikasgassen in te perken, hebben veel nationale, regionale, provinciale en lokale overheden in de VS, Zuid-Amerika, China en Europa reguleringen en aanmoedigingen ontwikkeld om de ontwikkeling van biogasfaciliteiten te bevorderen.

De systemen voor anaerobe vergisting en biogasterugwinning bieden meerdere voordelen naast geurbeheersing, methaanterugwinning en productie van bruikbare energie. Het gestabiliseerde effluent heeft meer waarde als meststof dan onbewerkte mest door de grotere beschikbaarheid van voedingsstoffen, met name stikstof. De geproduceerde vaste stoffen hebben waarde als bodemveranderingen, potgrond of compost.
Biogas-terugwinningssystemen bestaan ​​uit een anaerobe vergister en een systeem voor het verzamelen van biogas. Het kan ook een verbrandingssysteem bevatten om het biogas ter plaatse te verbranden en warmte, elektriciteit of warm water te produceren. Methaangehalte in biogas kan variëren tussen 50 en 80 procent, wat van biogas een schone brandstof maakt. Voor de meeste veehouders compenseert het gebruik van biogas op locatie andere energieverbruiken, waardoor de bedrijfskosten dalen. Andere grootschalige producenten verkopen de energie, hetzij door aansluiting op een aardgasnet, hetzij door elektriciteit op te wekken voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

Xylem pompen en mengers verlagen de kosten en en verhogen de betrouwbaarheid

Vergistermenging behoudt de homogeniteit van de vloeistof, distribueert de bacteriën gelijkmatig, behoudt uniforme temperatuurcondities en vermijdt de vorming van thermische en densiteitslagen om de productie van biogas te maximaliseren. De omstandigheden in een anaerobe vergister of fermenteerder zijn hard. Flygt onderwatermengers zijn robuust en gebouwd om zware omgevingen te weerstaan ​​en bieden jarenlange betrouwbare service tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten.

Flygt-lagesnelheidsmengers van Xylem zijn ideaal geschikt voor vergistercondities, in combinatie met grote diameters met langzame snelheden om maximale aandrijving te verzekeren met minimaal energieverbruik. Met meerdere modellen beschikbaar, kunnen de hydraulische ingenieurs van Xylem een ​​systeem afstemmen op de eigenschappen van het materiaal (percentage vaste stoffen) en de grootte en vorm van de tank, om volledige, effectieve en energiezuinige menging te garanderen.

Xylem heeft ook Flygt-pompsystemen en mengers voor andere fasen van mestbeheer. Van het overbrengen van mest van schuren naar opslageenheden of het mengen van definitieve opslagtanks, of pompen naar applicatietrucks, Xylem heeft een betrouwbare pomp of manger die aan de systeemvereisten zal voldoen.
Van schuur of weidegrond, naar vergister, opslag en veld, de Flygt-pompen en mixers van Xylem helpen veehouders mest veilig en kosteneffectief te beheren. Bescherming van het milieu, verlaging van de exploitatiekosten, vereenvoudiging van mestbeheer - dat is het verschil dat Xylem kan bieden.