Asset management

Asset management

XDM biedt inzicht in al uw objecten, van pompinstallaties tot lantaarnpalen. Alle gegevens van deze objecten staan in het systeem, ook de historische gegevens van onderhoud en storingen. 

Op ieder moment kan de status van een object opgevraagd worden, zodat u per object niet alleen goed inzicht heeft in het geplande én uitgevoerde onderhoud, maar ook beter kunt beoordelen of het vervangen van onderdelen zinvol is, of dat een renovatie een betere oplossing is.

Hiervan is altijd een actuele rapportage beschikbaar. Met een druk op de knop heeft u uitstekend inzicht in uitgevoerde en openstaande acties, én in de conditie van uw objecten en apparatuur.

Functionality - 465x465 - shutterstock_334813718.jpg

Risicogestuurd onderhoud

Risicogestuurd onderhoud

Met XDM is het mogelijk on onderhoud uit te voeren op basis van wat u en uw organisatie belangrijk vinden. Door risico's te definiëren kunt u onderhoud aan een installatie automatisch een hoge of lage prioriteit geven.

Door verschillende factoren te identificeren zoals bijvoorbeeld storingsgevoeligheid, het type installatie, de gevolgen bij falen en de locatie wordt met XDM een onderhoudsinterval bepaald. Hierin worden ook historische gegevens van de objecten meegewogen.

Met deze module wordt er extra aandacht besteed aan installaties waar dat nodig is, terwijl monteurs minder vaak naar objecten moeten waar dat niet nodig is.

Functionality - 465x465 - shutterstock_746441521.jpg

Effectief onderhoud

Effectief onderhoud

Met XDM word het plannen en uitvoeren van onderhoud eenvoudiger dan ooit. Het onderhoud kan met werkbonnen toegekend worden aan monteurs. De monteurs zelf kunnen vervolgens snel en gericht aan de slag met behulp van de vereenvoudigde versie van XDM: de Monteursmodule.

In de monteursmodule kan de monteur een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uitvoeren, zodat de werkomgeving veilig is voordat het werk begint.

Functionality - 465x465 - Xylem Monitoring miljo 1116-239.jpg

Schaalbaar

Schaalbaar

U kunt het XDM naar uw eigen wens inrichten. Het is mogelijk om heel eenvoudig eigen data te importeren in het systeem. Met behulp van een API koppeling is het ook mogelijk om een SCADA systeem te koppelen. 

Een gebruiker kan zelf templates aanpassen of maken, en zo elke mogelijke installatie toevoegen. U kunt ook uw eigen 'lagen' toevoegen met bijvoorbeeld het leidingwerk of kabels.

XDM is schaalbaar en flexibel. Richt het systeem volledig naar uw eigen voorkeur en werkmethoden in.

Functionality - 465x465 - shutterstock_674011501.jpg