Piloting & bench-testen

BENCH SCALE EN PILOTTESTCAPACITEITEN - AANTONEN VAN EFFECTIEVE BEHANDELING EN PROJECTVERFIJNING

Niets is belangrijker dan weten dat het geselecteerde behandelingsproces zal werken zoals vereist is. Vaak zijn er echter geen gegevens beschikbaar die deze zekerheid bieden. Daarom zijn laboratorium, bench scale en pilottesten belangrijke instrumenten in het ontwerpproces.

Laboratoriumtests en bench-scale werk kunnen waardevolle gegevens opleveren over behandelbaarheid, chemisch gebruik of UV-dosis, ozondosering, selectie van het juiste geavanceerde oxidatieproces en bedrijfsparameters. Pilotinstallaties op locatie kunnen verder de effectiviteit aantonen van de behandeling op specifiek water of afvalwater in een fabriek. Naast de zekerheid dat het gekozen proces zal werken, bieden bench scale en pilotinstallaties uiterst waardevolle gegevens met betrekking tot dimensionering, energievereisten, betrouwbaarheid, flexibiliteit en zelfs bedieningsgemak. Vooral pilottesten kunnen ervoor zorgen dat een systeem de juiste grootte heeft, waardoor overmatig ontwerp en het verspillen van kapitaal, of het onderontwerpen en het risico op niet-naleving worden voorkomen.