It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Renessanse for avløpsvann

OPPGRADER EN INDUSTRI OG HALVER GLOBALE UTSLIPP … TIL NØYTRAL ELLER NEGATIV KOSTNAD

Infrastrukturen for avløpsvann er skjult eller under bakken, og er en viktig komponent i voksende, bærekraftige samfunn. Over hele verden bidrar denne infrastrukturen til at byer kan utvikles, økonomier kan vokse og samfunn kan trives. Det er også en viktig kilde til globale drivhusgassutslipp, i hovedsak på grunn av ineffektivitet. (Kilde: EPA)

 Men de globale miljøutfordringene blir stadig mer presserende. Sviktende eller ineffektiv infrastruktur er én faktor som utgjør en alvorlig miljørisiko og økonomisk risiko. Vår nyeste forskning viser at løsninger på noen av disse utfordringene allerede finnes i dag, og de økonomiske konsekvensene er overbevisende. Eksisterende høyeffektive avløpsvannsystemer kan redusere skadelige utslipp i stor grad, og uten å øke kostnadene på dagens operasjoner. Hva venter vi på?

 

 Last ned vår infografikk 

 

Denne studien har tatt utgangspunkt i 18 forskjellige elektrisitetsrelaterte muligheter for utslippsreduksjon på tvers av tre kjerneregioner: USA, Europa og Kina. Du finner en oppsummering av resultatene for regionene i tabell 1. Begrepene om marginal reduksjonskostnadskurve (MACC) og internavkastning (IRR) gir for hver av reduksjonsmulighetene innsikt i den økonomiske tiltrekningskraften, samlet utslippsreduksjonspotensiale og følsomheten til disse investeringene i forhold til nøkkelpunkter som karbonprising og investorrabatter. Denne tilnærmingen identifiserer rimelige metoder for å redusere utslippet av drivhusgasser, samtidig som man anerkjenner de politiske og økonomiske hindringene. Det er et perspektiv vi tror kan være interessant for avløpsvannindustrien og alle interessenter i klimadebatten, inkludert ikke-statlige organisasjoner, finansinstitusjoner, akademikere og politikere.

"I Xylem ser vi frem til å arbeide med kolleger i vannsektoren og på tvers av bransjer, med akademikere og innovatører, ikke-statlige organisasjoner og finansmiljøet for å utvikle nye idéer og kreative partnerskap for å fremme innføring av disse og andre bærekraftige løsninger. Vi håper du blir med." - Patrick Decker, President and CEO, Xylem

Send e-post

Enten du har et spørsmål eller bare ønsker å gi tilbakemelding, er vi her for å hjelpe deg.

All fields required.

Be om informasjon

Ja takk, jeg vil gjerne motta informasjon og tilbud som er relevante for mine interesser fra Xylem.

Se gjennom vår personvernerklæring og cookies policy for mer informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dataene dine.

* Obligatorisk felt

"Utfordringene knyttet til klimaendringer, knapphet på ressurser og økonomisk utvikling for en voksende befolkning settes under lupen når vi ser mot neste epoke. Det er vårt ansvar – enkeltpersoner, organisasjoner, byer, land – å finne og ta i bruk smarte løsninger. Vanninfrastruktur er midtpunktet i disse samvirkende utfordringene, og er en viktig mulighet for å fremskynde de globale reduksjons- og tilpasningsagendaene.”

Patrick Decker, President and CEO, Xylem Inc.

Les mer: En klimaendringspolitikk som betaler seg selv 

Oppgradering av avløpsinfrastrukturen gir enorme miljøgevinster

Nesten 50 % av elektrisitetsrelaterte utslipp fra avløpsvannsektoren i USA, Europa og Kina kan kuttes med eksisterende teknologi.

Nesten hele dette kuttet (95 %) kan oppnås til ingen eller negative kostnader.

Dette betyr et potensielt globalt kuttvolum til negative kostnader på nesten 44 Mt CO2– noe som tilsvarer 9,7 milliarder gallons bensin – årlig. (Kilde: EPA)

Løsningene finnes alt.

Vi trenger ikke vente på ny teknologi eller den omdiskuterte karbonprisingen engang.

Denne betydelige utslippsreduksjonen vil bli oppnådd ved hjelp av nye metoder for offentlig og privat finansiering som motiverer iverksetting av høyeffektiv teknologi i forbindelse med oppgraderinger og utskiftninger, samt ny infrastruktur for avløpsvann, særlig i nylig industrialiserte land.

Å handle betyr å investere i fremtiden

OECD anslår at det må investeres 1,3 billioner amerikanske dollar hvert år for å skifte ut og vedlikeholde vanninfrastruktur i industrialiserte land og framvoksende markeder.

Ved å investere i disse bærekraftige mulighetene i dag reduserer vi ikke bare utslipp, men frigjør også ny kapital som kan brukes til å finansiere sårt tiltrengte oppgraderinger av infrastruktur for vann og avløpsvann over hele verden.